هوش محیط‌زیستی، رویکرد کل‌گرایانه رابطه انسان- محیط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 مربی گروه معماری، موسسه پژوهشی شیخ بهایی، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه شفیلد، انگلستان

چکیده

انسان‌ها در طول تاریخ کهن زندگی خود اغلب تعاملی سنجیده و عقلایی با محیط زندگی خود داشته‌اند. اما امروزه مشاهدات مستمر در جهان، به اشکال مختلف، نشان می‌دهد که مردم، دیگر رابطه مطلوبی با طبیعت و محیط زندگی خود ندارند و می‌توان گفت نسبت به محیط زندگی و طبیعت اطراف خود دچار بی‌تفاوتی و غفلت و کرختی شدید شده‌اند. به‌طور کلی بی‌تفاوتی به محیط و الزامات حفظ آن می‌تواند دلیل و ریشه مشترکی داشته باشد. هم چنان که توجه و صیانت انسان‌ها نسبت به طبیعت، با پذیرش این حقیقت غیرقابل اجتناب که او خود بخشی از طبیعت کره زمین است، در واقع دارای ریشه واحدی است. لذا مساله این پژوهش آن است که علی‌رغم آگاهی‌های وسیع و عمیق محیط‌زیستی برآمده از علم، توجه نکردن به عوارضی که بر اثر عدم توجه به محیط‌زیست، به انسان و آینده بشریت باز می‌گردد؛ از کجا ریشه گرفته و علت آن چه می‌تواند باشد؟ پژوهشگران این مقاله  بر این باورند که پژوهش‌های پیشین در خصوص این مساله که تاکنون برای تبیین و توجیه این بی‌توجهی به محیط‌زیست در محافل علمی مطرح شده‌اند؛ پاسخگوی این مساله مهم و پیچیده نیستند.  لذا در این مقاله هدف آن است که ضمن واکاوی جنبه‌های مختلف این عارضه، علت اصلی این بی‌تفاوتی و خلاء پیش آمده  مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در این مقاله در پارادایم روش‌های کیفی قرار گرفته و می‌توان آن را تحلیلی- اکتشافی نامید که در آن، ضمن بررسی جوانب شناختی موضوع، و از ورای تحلیل منابع علمی و شواهد موجود، علت اصلی این پدیده، از طریق بهره‌گیری از تجربیات علمی، کشف و در معرض قضاوت قرار داده شود. در نتیجه‌گیری نگارندگان مقاله بر این باورند که می‌توان کاهش یا از بین رفتن توجه لازم و کافی به محیط را در قالب فرضیه‌ای مرتبط با «هوش محیط زیستی» تعریف و تبیین نمود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Intelligence A Holistic Approach to the Human-Environment Relationship

نویسندگان [English]

  • Nasser Barati 1
  • Babak Dariush 2
  • Fatemeh Dastyar 2
  • Mina Barati 3
1 Associate Professor of Urban Development, Faculty of Architecture and Urban Development, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Instructor of Architecture, Sheikh Bahaei Research Institute, Tehran, Iran
3 M.A. Student of Urban Planning, Faculty of Social Sciences, Sheffield University, UK
چکیده [English]

Human beings have most often had thoughtful and rational interactions with their living environment throughout the history of life. But, nowadays, the continuous observations in the world in different forms reflect the idea that people do not have a favorable relationship with the nature and their living environment. Hence it can be stated that they have become indifferent, negligent, and easygoing towards their life environment and the nature in their periphery. But generally the apathy towards the environment and the necessities of its protection can have a common reason and root, the same way that the human beings’ attention and protection of the nature come from the same root. So the point of this study is that despite the vast and profound environmental knowledge attained from scientific findings, where does the indifference towards complications created by neglecting the environment that effect the environment, humanity, and the future come from and what could be the reason? The present researchers of this study believe that the prior research in regard to this issue that have been raised in scientific circles so far to explain and justify this negligence for the environment cannot respond to this important and complex problem. Thus, the current research paper aims at exploring the various aspects of such a problem, thereby to figure out the primary reason for such an indifference and gap. The research method in this article is based on the qualitative method paradigm and can be enumerated amongst analytical-heuristic research. In this method while investigating the cognitive dimensions of the subject and beyond analyzing the scientific sources and existent evidence, the main cause of this phenomenon is discovered and judged by taking advantage of scientific experiences. In the conclusion section, the authors come to the belief that the reduction or omission of the sufficient and necessary attention towards the environment can be defined and elucidated within the format of a hypothesis related to Environmental Intelligence

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • Intelligence
  • Environmental Apathy
  • Environmental Intelligence
Abaidoo, S. (1997). Human-Nature Interaction and the Modern Agricultural Regime: Agricultural Practices and Environmental Ethics. Ph.D. dissertation, University of Saskatchewan, Canada.
Air Pollution is ‘Biggest Environmental Health Risk’ in Europe. (2018). Sep 11 th, Guardian.
Barati, N., Ujam, F., & Ryan, T. (1997). Language and the Organisation of the Built Environment. Environments; Waterloo , 25(1) , 41.
Barati, N., & Kakavand, E. (2013). Comparative Evaluation of the Environmental Quality of Residential Places with an Emphasis on Citizen’s Image (Case Study: Qazvin City). HONAR-HA- YE-ZIBA, 18. https://dx.doi.org/10.22059/jfaup.2013.51315
Barati, N., & Zarringhalam, F. (2013). The Study of the Semantic Field of Connectional Spaces from the Perspective of a Lingo-Cultural World Case Study of Persian Language. Baghe-Nazar, 10(24), 105. http://www.bagh-sj.com/article_2701_en.html
Barry, J. (2007). Environment and Social Theory, Second Edition, Routledge
Benson, J. (2013). Environmental Ethics an Introduction with Readings, Rotlage.
Berenguer, J. (2010). The Effect of Empathy in Environmental Moral Reasoning. Environment and Behavior, 42(1), 110–134. https://doi.org/10.1177%2F0013916508325892
Budak, D. (2005). Behavior & Attitude of Student Toward Environmental Issues at Faculty of Agricultural , Turkey. Journal of Applied Sciences, 1224-1227.
Calubaquib, J.B. (2016). Value Orientation and Environmental Behavior of Teacher Education Studies, International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences. 5(6), 785-799. http://www.garph.co.uk/IJARMSS/June2016/52.pdf
Carson, R. (2002). Silent Spring. Boston: Houghton Mifflin.
Chandler, D. (2015). Persian Gulf could Experience Deadly Heat, MIT News Office Study, October.
Crompton,T., & kasser,T. (2009). Meeting Environmental Challenges: The Role of Human Identity, Green Books; 1st edition
Crowe, J.L. (2013). Transforming Environmental Attitudes and Behaviors Through Eco-Spirituality and Religion. International Electronic Journal of Environmental Education, 3 (1), 75-88. https://eric.ed.gov/?id=EJ1104861 
Dariush, B., & Motedayen, H. (2019). The Importance of Mountain in Iranian Literature in the Course of Time and the Effect of Modernity on it. Baghe-Nazar, 16(2), 77-86. https://dx.doi.org/10.22034/bagh.2019.86875
Delord, J. ( 2008). La Recherche Ecologique à l Epreuve de la Philosophie de L’environnement. Reveu Labyrinthe-Atelier Interdisciplinaire , 29. https://doi.org/10.4000/labyrinthe.3773
De Paula G.O., & Cavalcant, R.N. (2000). Ethics: Essence for Sustainability. Journal of Cleaner Production, 8, 109-117. https://doi.org/10.1016/S0959-6526(99)00321-2
Environmental Performance Index (EPI) Report. (2015). Available in: http://epi.yale.edu/ epi/country-profile/iran. Access in: 04/16/2015
Fateh, M., & Dariush, B. (2015). Rural Architecture of Iran, Fourth Edition, Elmo-Danesh.
Feygina, I., Jost, J.T., & Goldsmith, R.E. (2010). System Justification, the Denial of Global Warming, and the Possibility of “System-Sanctioned Change.” Personality and Social Psychology Bulletin, 36(3), 326–338. https://doi.org/10.1177%2F0146167209351435
Fransson, N., & Garling, T. (1999). Environmental Concern Conceptual Definitions, Measurement Methods, and Research Findings. Journal of Environmental Psychology. 19, 369-382. https://doi.org/10.1006/jevp.1999.0141
Gardner, H. (2006). Multiple intelligences. NewYork: Basic Books. 
Gallup Poll. (2009). Partisan Gap on Global Warming Grows. Retrieved October 30, 2009, from http://www.gallup.com/poll/107593/partisan-gap-globalwarming-grows.aspx
Goleman, D. (2010). Ecological intelligence: The Hidden Impacts of What We Buy. New York: Broadway Books.
Hawking Says Trump’s Climate Stance Could Damage Earth. (2017). BBC News July 2. https://www.bbc.com/news/science-environment-40461726- 
Hedquarter Atonement Report. (2017). The Victims of the 10-year-old Accidents are more than Martyrs of Revolution, Assassinations and Imposed War, the Tasnsim News Agency.
Heath, Y., & Gifford, R. (2006). Free-Market Ideology and Environmental Degradation: The Case of Belief in Global Climate Change. Environment and Behavior, 38, 48-71. https://doi.org/10.1177%2F0013916505277998
Hines, J.M., Hungerford, H.R., & Tomera, A.N. (1986). Analysis and Synthesis of Research on Responsible Environmental Behavior: A Meta-Analysis. Journal of Environmental Education, 18 (2), 1-8. https://doi.org/10.1080/00958964.1987.9943482
Hinds, J., & Sparks, P. (2007). Engaging with the Natural Environment: The Role of Affective Connection and Identity. Journal of Environmental Psychology, 28, 109–120. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2007.11.001
Isaac-Márquez, R., Salavarría García, O., Eastmond Spencer, A., Ayala Arcipreste, M., Arteaga Aguilar, M., Isaac-Márquez, A., Sandoval Valladares, J., & Manzanero Acevedo, L. (2011). Environmental Culture in High-School Students. Case Study of Environmental Education at the High-School Level in Campeche. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 13 (2), 1-17. https://redie.uabc.mx/redie/article/view/285
Jonas, H. (1979). Le Principe Reponsabilité, Traduction Française: Cerf.
Kals, E., Schumaker, D., & Montada, L. (1999). Emotional Affinity Toward Nature as a Motivational Basis to Protect Nature. Environment and Behavior, 31, 178–202. https://doi.org/10.1177%2F00139169921972056
Kellstedt, P.M., Zahran, S., & Vedlitz, A. (2008). Personal Efficacy, the Information Environment, and Attitudes Toward Global Warming and Climate Change in the United States. Risk Analysis, 28(1), 113-126. https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.2008.01010.x
Leblanc, M. (2002). La Philosophie Ethique: DesNeiges au Service de L’environnement?, Fondation Médias Verts.
Lertzman, R.A. (2010). Myth of Apathy: Psychoanalytic Explorations of Environmental Degradation (Doctoral Dissertation, CARDIFF UNIVERSITY (UNITED KINGDOM).
Max Planck Institute. (2016). Climate-Exodus Expected in the Middle East and North Africa, May. 
Mehraeen, M. (2015). Environmental Sociology; Issues and Approaches, Hamoon News Agency.
Nasr, S.H. (2007). Religion and the Environmental Crisis, World Wisdom, Inc
Neisser, U., Boodoo, G., Bouchard Jr,T.J., Boykin, A.W., Brody, N., Ceci, S.J., Halpern, D.F., Loehlin, J.C., Perloff, R., Sternberg, R.J., & Urbina, S. (1996). Intelligence: Knowns and Unknowns. American Psychologist, 51, 77-101. DOI: 10.1037//0003-066X.51.2.77
Nilsen, H.R., & Ellingsen, M.B. (2015). The Power of Environmental Indifference. A Critical Discourse Analysis of a Collaboration of Tourism Firms. Ecologica Economics, 109, 26-33. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2014.10.014
Pane, M. (2013). Apathy Towards Environmental Issues, Narcissism, and Competitive View of the World. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 101, 44-52. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.07.177
Park, J. (1998). The Impact of Social, Political, And Economic Forces on Environmetal Protection Efforts -Degree of Doctor Of Public Administration School of Public Affairs and Administration Western – Mishigan University
Pauw, J.B., & Petegen, P.V. (2010). A Cross-National Perspective Youth Environmental Attitude. Environmentalist, 30, 133-144. https://doi.org/10.1007/s10669-009-9253-1
Putnam, T. (2006). Environmental Paradigm Shifts: Their Causes, Attributes, and Implications for Environmental Sustainability, The National Conference on Undergraduate Research , The University of North Carolina , Asheville, North Carolina, 401-408.
Putti, J. (2013). Searching for Inspiration, Perspectives on Personal, Family and Community Development, Trafford.
Quimbita, G., & Pavel, M. (1996). Assessing an Environmental Attitude Development Model: Factors Influencing the Environmental Attitudes of College Students. 
Rolston, H. (2012). A New Environmental Ethics: The Next Millennium for Life on Earth, Rotlage.
Salehi, S. (2010). People and the Environment: A Study of Environmental Attitudes and Behavior in Iran, Lambert Academic Publishing
Shultz, P.W., Shriver, C., Tabanico, J.J., & Khazian, A.M. (2004). Implicit Connections with Nature. Journal of Environmental Psychology, 24(1), 31-42. https://doi.org/10.1016/S0272-4944(03)00022-7
Shariati, E. (2016). Development Without Regard to the Environment is a Product of Incomplete Modernity in Iran, ISNA.
Simonton D.K. (2003). An Interview with Dr. Simonton. In J. A. Plucker, Editor, Human Intelligence: Historical Influences, Current Controversies, Teaching Resources. http://www.indiana.edu/~intell,35
Slatter. J. (2001). Assessment of Children: Cognitive Applications. Jermone M. Satler Publisher Inc., San Diego, 4th edition.
Sternberg, R.J., Forsythe, G.B., Hedlund, J., Horvath, J.A., Wagner, R.K., Williams, W.M., & Grigorenko, E.L. (2000). Practical Intelligence in Everyday Life. New York, Cambridge University Press.
Sternberg, R.J. (2011). Editor. Handbook of Intelligence. Cambridge University Press.
Stoll-Kleeman, S., O’Riordan, T., & Jaeger, C.C. (2001). The Psychology of Denial Concerning Climate Mitigation Measures: Evidence from Swiss Focus Groups. Global Environmental Change, 11, 107-117. https://doi.org/10.1016/S0959-3780(00)00061-3
Thompson, S., & Barton, M. (1994). Ecocentric and Anthropocentric Attitudes Toward the Environment. Journal of Environmental Psychology, 14, 199–210. https://doi.org/10.1016/S0272-4944(05)80168-9
Toynbee, A. (1972). The Religious Background of the Present Environmental Crisis. International Journal of Environmental Studies, 3(1-4), 141-146. https://doi.org/10.1080/00207237208709505
UNEP Global Environment Outlook. (2000 ). Report, Earthscan Publications Ltd. 
Wallner, S., Hunzikey, M., & Kienast, F. (2003). Do natural Science Experiments Influence Public Attitudes Towards Environmental Problems? Global Environmental Change. 13, 185- 194. https://doi.org/10.1016/S0959-3780(03)00042-6 
Wechsler, D. (1958). The Measurement and Appraisal of Adult Intelligence. Williams & Wilkinds, Baltimore, 4 edition.
White, L. (1967). The Historical Roots of Our Ecological Crisis. Science. 155, 1203–1207. DOI: 10.1126/science.155.3767.1203 
Willuweit, L. (2009). Promoting Pro-Environmental Behavior. An Investigation of the Crosscultural Environmental Behavior Patterns, the Case of Abu Dhabi. Thesis for Master degree, Department of Human Geography, Stockholm University.