جستاری در سیر تحولات بیست ساله پوشش سبز ده‌پونک (1379 تا 1399)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

2 دانشیار گروه معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

3 استاد گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

10.22034/aaud.2022.282879.2468

چکیده

توسعه روز ‎افزون شهر‎ها و افزایش فضاهای مصنوع در آن‌ها موجب تهدید پوشش‌های‎ سبز‎ شهری شده ‎است. پوشش‌های سبزی که دارای هویت‎های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی می‎باشند. در واقع پوشش‌های سبز شهری یکی از مهم‌ترین بستر‌های تفرجی و گردشگری در شهر‌ها هستند که در گسترش شهر‌های معاصر مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند. پوشش‌های سبزی شهری با بسیاری از مولفه‌ها از جمله مباحث اجتماعی- جمعیتی، قوانین شهری، مباحث اکولوژیکی و غیره رابطه دارد و بر برخی نیز تاثیر می‌گذارد. در این پژوهش به بررسی ده‌پونک به عنوان مورد مطالعاتی از سال ۱۳۷۹ الی ۱۳۹۹پرداخت شده است. ده‌پونک نمونه‌ای جامع و شامل از کلیه روند‌های تحولی پوشش‌های سبز شهری است، زیرا که هم دارای ارزش‌های تاریخی، مذهبی و طبیعی می‌باشد و هم‌چنین انواع روندهای تغییر اراضی از قطعات خرد و کلان را تجربه کرده است. پژوهش حاضر به روش مطالعه اسنادی و بررسی نمونه موردی صورت گرفته است، در این پژوهش با بررسی‌های همه جانبه به صورت کیفی و نرم‌ افزاری به تحلیل ساختار‌های پوشش سبز ده‌پونک پرداخت شده است. در این پژوهش سعی بر این بوده است ضمن شناخت فاکتورهای موثر بر پوشش‌های سبز ده‌پونک، اهمیت و ضرورت آن‌ها، هویت تاریخی- مذهبی آن، قوانین و دستورالعمل‌های موثر بر پوشش‌های سبز، تاثیرات اکولوژیکی و اجتماعی به معرفی راهکارهایی در جهت بهبود پوشش سبز ده‌پونک با در نظر گرفتن کلیه مولفه ها پرداخت شود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان‌دهنده این است که پوشش‌های سبز شهری ده پونک به صورت مستقیم بر کیفیت زندگی تاثیر گذارند و مهم‌ترین عاملی که توجه به آن موجب بهبود و گسترش پوشش سبز شهری ده پونک می‌شود گسترش گردشگری شهری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Twenty-year Evolution of Green Cover in Deh-e Punak Neighborhood (2000-2020)

نویسندگان [English]

  • Kamyab Kiani 1
  • Mehdi Khakzand 2
  • Mohammadreza Bemanian 3
1 Ph.D. Candidate in Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 Associate Professor of Landscape Architecture, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran (Corresponding Author).
3 Professor of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The increasing development of the cities and the rise in their built spaces have led to some threats to the urban green cover; The green cover has cultural, historical, and social identities. In fact, urban green covers are one of the most important leisure and tourism platforms in the cities which have been neglected in the development of contemporary cities. Urban green cover is correlated with numerous components such as socio-demographic discussions, urban laws, ecological discussions, etc., and also affects some. In the present study, the Deh-e Punak neighborhood is investigated as a case study from 2000 to 2020. It is a comprehensive case that includes all evolutionary processes of the urban green cover, because it is historically, religiously, and naturally valuable and at the same time, has experienced different types of land-use change processes from micro- to macro-scales. It is a documentary study conducted through an investigation of the case study. In the present study, through comprehensive qualitative and software investigations, the green cover structures in the Deh-e Punak neighborhood are analyzed. Moreover, in addition to the factors affecting the Deh-e Punak’s green cover, their importance and necessity, their historical-religious identity, laws, and regulations affecting the green cover, and the socio-ecological effects of green cover are studied and some solutions are provided to improve the Deh-e Punak’s green cover considering all these components. The results indicate that Deh-e Punak ’s green cover directly affects the quality of life, and urban tourism is the most important factor that plays a role in the improvement and evolution of the urban green cover of the Deh-e Punak.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deh-e Punak
  • Urban Green Cover
  • Quality of Life
  • Documentary Study
  • Tourism
آماریستا. 1394. میزان بارش سالیانه (میلیمتر) شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394. https://b2n.ir/880679
ابراهیم زاده، عیسی، و داوود حاتمی. 1393. تحلیلی بر عملکرد مدیریت فضای سبز شهری و بازده اجتماعی توسعه ای آن در شهر ایذه. برنامه ریزی منطقه ای 4(13): 31-44. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=220742
ابراهیم‌زاده، عیسی، اسماعیل عبادی‌جوکندان. 1387. تحلیلی بر توزیع فضایی- مکانی کاربری فضای سبز در منطقه سه شهری زاهدان. فصلنامه جغرافیا و توسعه 6(11): 39-58. https://gdij.usb.ac.ir/article_1615_218.html
احدی نژاد روشتی، محسن، حیدر صالحی میشانی، لیلا وثوقی راد، و احمد رومیانی. 1393. ارزیابی و مکان‌یابی فضای سبز شهری مورد شناسی: منطقه 11 شهر تهران. فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای 4(12): 169. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=230275
اسدی فرد، محمد. 1393. ارتقاء امنیت اجتماعی از طریق طراحی فضای سبز شهری مطالعه موردی:پارک چیتگر. فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم ۹۳(۳۱): ۳۱-۵۲. https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/395311
اول فارس. 1400. لیست استان‌های کم بارش و پربارش در سال زراعی ۱۳۹۸-۱۳۹۹. https://b2n.ir/p97703
ایرانی بهبهانی، هما، شهین زندی، و مهرو ابروکار. 1381. بقا محیط طبیعی درون شهری و استفاده بهینه از آن (مطالعه موردی: دره فرحزاد). محیط شناسی 28(30): 43-54. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=14287
ایرنا. 1399. افزایش ۶.۴ درصدی جمعیت شهر تهران طی پنج سال. https://b2n.ir/b68236
ایلنا. 1400. نرخ رشد جمعیت ۱.۲ درصد اعلام شد. https://b2n.ir/r25705
باستانیان شاهگلی، مریم، علی پناهی، و اکبر عبدالله‌زاده طرف. 1397. ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی شهری در بافت‌های قدیم و جدید شهرتبریز (نمونه موردی: مرزداران و کوچه باغ). مطالعات جامعه شناسی 11(39): 73-89. بازیابی از: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466135
پریور، پرستو، احمد رضا یاوری، و احد ستود. 1387. تحلیل تغییرات زمانی و توزیع مکانی فضاهای سبز شهری تهران در مقیاس سیمای سرزمین. محیط شناسی 34(45): 73-84. https://jes.ut.ac.ir/article_19332.html
پوراحمد، احمد، محمد اکبرپور سراسکانرود، و سمانه ستوده. 1388. مدیریت فضای سبز شهری منطقه 9 شهرداری تهران. پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش‌های جغرافیایی) 41(69): 29-50. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=99912
پوربهادر، پوپک، و سمیه فدائی نژاد بهرامجردی. 1397. بازشناسی چارچوب نظری رویکرد حفاظتی منظر شهری تاریخی. مطالعات شهر ایرانی اسلامی، 8(31 )، 63-74. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=346887
جباری، محمدکاظم، مهین نسترن، محمود محمدی، و محسن کلانتری. 1397. تحلیل رابطه ساختار فضایی با وقوع جرائم شهری به کمک روش چیدمان فضا (مطالعه موردی: جرائم سرقت در شهر تهران). فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی 11(1): 1-18. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=498201
جنادله، علی. 1395. فضاهای سبز شهری و کیفیت زندگی(مدلی برای ارزیابی تأثیرات اجتماعی بوستان‌ها و فضاهای سبز شهری و کاربرد تجربی آن در سه بوستان شهر تهران). برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی 8(27): 225-284. https://qjsd.atu.ac.ir/article_5944.html
حاتمی نژاد، حسین، محمود آروین، احد محمدی وانانی، و شهرام بزرافکن. 1396. تحلیلی بر توزیع فضایی جرائم در پارک‌های شهری (مطالعۀ موردی پارک‌های شهر تهران). پژوهش‌های راهبردی مسائل اجتماعی ایران 6(2): 89-104. https://ssoss.ui.ac.ir/article_22146.html 
حسنی‌نژاد، آسیه، سمانه مسیبی، و اردلان حسنی نژاد. 1395. ارزیابی و سنجش شاخص‌های کیفیت زندگی در محلات شهری (مطالعۀ موردی: حاجی‌آباد فارس). جغرافیاوتوسعه ناحیه ای ۱۴(۱): ۱۶۵-۱۸۴. https://jgrd.um.ac.ir/article_31680.html
خاک زند، مهدی، و سعیده تیموری گرده. 1394. بررسی تاثیر آیین‌های عاشورایی بر منظر شهری و خاطرات جمعی از دیدگاه شهروندان. مطالعات شهر ایرانی اسلامی (19): 55-63. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=256947
خان محمدی، نیره. 1394. مستندنگاری و حفاظت پوشش گیاهی باغ‌های تاریخی نمونه موردی: باغ فین کاشان. مطالعات معماری ایران 4(7): 57-71. https://jias.kashanu.ac.ir/article_111741.html?lang=fa
خبرگزاری دانشجو. 1399. نرخ رشد جمعیت در سال ۹۹ به ۷۵ صدم درصد رسید. https://b2n.ir/a19441
داعی پور، زینب. 1393. رابطه حضور طبیعت و افزایش حس تعلق در خانه‌های سنتی ایران. باغ نظر 11(30): 49-58. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=226584
ذوالفقاری، حسین، و فریبا شایگان. 1390. بررسی جغرافیای جرم در شهر تهران. پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی 4(2): 1-24. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=177750
رحیمی، محمود، و بهمن رضایی. ۱۳۹۷. سنجش و ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر تخریب‌گری (وندالیسم) در فضاهای سبز عمومی (مطالعه موردی: پارک‌های منطقه ۱۱ شهرداری تهران). مطالعات محیطی هفت حصار ۶ (۲۳): ۶۷-۸۰. https://hafthesar.iauh.ac.ir/article-1-544-fa.html
رضوانی، محمدرضا، حسین منصوریان، علی اکبر متکان، و محمدحسین ستاری. 1388. توسعه و سنجش شاخص‌های کیفیت زندگی شهری. مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای (توقف انتشار) 1(2): 87-110. بازیابی از: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=109604
رفیع پور، سعید، هاشم داداش پور، و علی اکبر تقوایی. 1396. مطالعه کیفی عوامل مؤثر بر تخریب باغ ها در شهر تهران با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد. مطالعات شهری 6(23): 3-16. https://urbstudies.uok.ac.ir/article_50278.html
رهنما، محمد رحیم، و مجتبی روستا. 1392. تحلیل تغییر کاربری و چگونگی حفظ و نگهداری فضای سبز (باغ ها) شهر جهرم در راستای توسعه. تحقیقات جغرافیایی 28(2 (پیاپی 109)): 113-126. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=234400
ریاضی، سید ابو الحسن. 1395. حریم اجتماعی و فرهنگی شهر تهران، فقدان عدالت اجتماعی و نابرابری فضایی. مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 12(44): 39-73. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=314037
زنگی آبادی، علی، و حمید رضا رخشانی نسب،. 1388. تحلیل آماری- فضایی نماگر‌های توسعه فضای سبز شهری (مطالعه موردی: مناطق شهری اصفهان). محیط شناسی 35(49): 105-116. https://jes.ut.ac.ir/article_28328.html
سلامت نیوز. 1393. نمودار/مقایسه بارندگی ۸ شهر بزرگ ایران در ۴ سال اخیر. https://b2n.ir/a94828
سیاف زاده، علیرضا، محمد میره ای، و مرتضی نوده فراهانی. 1392. نقش کیفیت منظر شهری در ایجاد حیات اجتماعی و هویت مکانی شهروندان (مطالعه موردی: بزرگراه نواب). مطالعات شهر ایرانی اسلامی (11): 29-39. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=235096
صالحی فرد، محمد، براتعلی خاک پور، هادی رفیعی، و معصومه توانگر. 1389. تحلیلی بر ابعاد اجتماعی فضاهای سبز شهری با تاکید بر دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد). فضای جغرافیایی 10(29): 51-93. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=114565
صالحی فرد، محمد، و سید دانا علی زاده،. 1387. تحلیلی بر ابعاد اجتماعی و روان شناختی فضاهای سبز در شهرها (با رویکرد مدیریت شهری). مدیریت شهری 6(21): 19-33. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=131126
صدرموسوی، میرستار، و اکبر رحیمی. 1391. تحلیلی بر توسعه کالبدی تبریز و تخریب اراضی کشاورزی و فضاهای سبز شهری. جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای 2(4): 99-109. https://gaij.usb.ac.ir/article_879.html
طبری کوچکسرایی، سعید، و حسنعلی لقایی، سید محسن حسینی، و مسعود طبری کوچکسرایی. 1392. سنجش کمی-کیفی پارکهای شهری قائم شهر و مکان یابی فضاهای سبز جهت توسعه پایدار. اکوسیستم‌های طبیعی ایران 3(3): 27-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=217487
عبدالعظیمی، هادی، و حسین روستا. 1399. پایش و تعیین حد آستانه ی پوشش سبز شهری مبتنی بر داده‌های لندست، مطالعه ی موردی: مناطق 1 و 6 شهر شیراز. پژوهش و فناوری محیط زیست 5(7): 125-139. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=543699
عبدی، کمیل، سعید کامیابی، و محمدرضا زندمقد. 1400. بررسی نقش پوشش فضای سبز شهری بر روند تغییرات دمای سطح محیط‌های شهری (مطالعه موردی: شهر ساری). فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 23(2). https://jest.srbiau.ac.ir/article_17009.html?lang=fa
الفته، مرضیه، و مهدی سوادی. 1395. شناسایی و اولویت‌بندی موانع گردشگری ورزشی در فضاهای عمومی شهری. فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای 6(4): 83-97. http://www.jgeoqeshm.ir/article_43356
قربانی گلزاری، سحر، غلامرضا مختاری فریور، و محمدرضا قربانیان تبریزی. 1394. نقش فضای سبز در جرم خیزی محیط شهری (نمونه مورد مطالعه: باغ گلستان تبریز). همایش ملی نگاهی نو به :شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری، تبریز. https://civilica.com/doc/523769
محمدی، جمال، مهدی احمدیان، و سعید آزادی قطار. 1391. تحلیل و ارزیابی توزیع و توسعه پایدار فضاهای سبز درون شهری، نمونه موردی: شهر میاندوآب. مدیریت شهری 10(29): 259-275. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=175246
مختارپور، مهدی، و علی منطقی فسایی. 1397. تبیین عوامل فرهنگی - مدیریتی موثر بر افزایش جرائم اجتماعی حاصل از توسعه فیزیکی-کالبدی شهر تهران (مورد مطالعه: منطقه 19 شهر تهران). مطالعات توسعه اجتماعی ایران 10(3): 119-135. https://journals.srbiau.ac.ir/article_12754.html
مدیر، مریم و جواد دیواندری. 1395. تجزیه و تحلیل نقش طبیعت بر ارتقای کیفیت زندگی. اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا، مشهد. https://civilica.com/doc/593038
منصوری، سید امیر. 1389. چیستی منظر شهری. منظر 2(9): 30-33. http://www.manzar-sj.com/article_405.html
نخعی، نسرین، مجتبی انصاری، و مهدی زندیه. 1395. الگوی باززنده سازی منظر باغ‌های تاریخی ایرانی در مناطق گرم و خشک بر مبنای اصول خشک منظر سازی. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 18ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری): 289-301. https://jest.srbiau.ac.ir/article_10369.html
نظم فر، حسین، و زهرا کاملی فر. 1395. ارائه الگوی بهینه فضای سبز شهری با توجه به شاخص‌های توسعه پایدار شهری مورد شناسی: منطقه 8 شهرداری تبریز. جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای 6(18): 169-186. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=280339
نقدی، اسداله، و حیدر بابایی. 1394. مروری بر شاخص‌ها و مولفه‌های کیفیت زندگی شهری(مورد مطالعه شهر همدان). مطالعات مدیریت شهری 7(23): 2-14. بازیابی از: https://ums.srbiau.ac.ir/article_9389.html
Allen, Michael, Roberts Dar, and Joseph McFadden. 2021. Reduced urban green cover and daytime cooling capacity during the 2012–2016 California drought. Urban Climate 36: 100768. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212095520306829
Costanza, Robert, Brendan Fisher, Saleem Ali, Caroline Beer, Lynne Bond, Roelof Boumans, Nicholas L. Danigelis. 2007. Quality of life: An approach integrating opportunities, human needs, and subjective well-being. Ecological economics 61, no. 2-3: 267-276. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800906000966
Diener, Ed. John Helliwell, and Daniel Kahneman. (2010). International differences in well-being. New York: Oxford University Press. Retrived from: https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199732739.001.0001/acprof-9780199732739
Dinda, Santanu, Nilanjana Das Chatterjee, and Subrata Ghosh. 2021. An integrated simulation approach to the assessment of urban growth pattern and loss in urban green space in Kolkata, India: A GIS-based analysis. Ecological Indicators 121: 107178. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X20311171
Salbitano, Fabio, Simone Borelli, Michela Conigliaro, and Yujuan Chen. 2016. Guidelines on urban and peri-urban forestry. FAO Forestry Paper 178. https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20173003651
Jessel, Beate, Jutta Stadler, Beate Job-Hoben, Burkhard Schweppe-Kraft, Alice Schröder, and Katharina Dietrich. 2018 . Opening address Biodiversity and Health in the Face of Climate Change–Activities of the German Federal Agency for Nature Conservation (BfN). Biodiversity and Health in the Face of Climate Change–Challenges, Opportunities and Evidence Gaps, 45. https://bfn.bsz-bw.de/files/210/Skript_509.pdf#page=47
Giannico, Vincenzo, Giuseppina Spano, Mario Elia, Marina D’Este, Giovanni Sanesi, and Raffaele Lafortezza. 2021. Green spaces, quality of life, and citizen perception in European cities. Environmental research 196: 110922. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935121002164
Hillsdon, Melvyn, Jenna Panter, Charles Foster, and Andy Jones. 2006. The relationship between access and quality of urban green space with population physical activity. Public health 120, no. 12: 1127-1132. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033350606003039
Joppe, Marion, and Rachel Dodds. 1998. Urban Green Tourism: Applying ecotourism principles to the city. Travel and Tourism Research Association-Canada Chapter Toronto, 4-6.
Kabisch, Nadja, Salman Qureshi, and Dagmar Haase. 2015. Human–environment interactions in urban green spaces—A systematic review of contemporary issues and prospects for future research. Environmental Impact assessment review 50: 25-34. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195925514000754
Mohraz, Majid Habibi, Asghar Ghahri, Mehrdad Karimi, and Farideh Golbabaei. 2016. The past and future trends of heat stress based on wet bulb globe temperature index in outdoor environment of Tehran City, Iran. Iranian journal of public health 45, no. 6: 787. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5026835/
Niemelä, Jari, Sanna-Riikka Saarela, Tarja Söderman, Leena Kopperoinen, Vesa Yli-Pelkonen, Seija Väre, and D. Johan Kotze. 2010. Using the ecosystem services approach for better planning and conservation of urban green spaces: a Finland case study. Biodiversity and Conservation 19, no. 11: 3225-3243. https://link.springer.com/article/10.1007/s10531-010-9888-8
Koçak, Deniz. 2020. Green growth dynamics in OECD countries: an application of grey relational analysis. Grey Systems: Theory and Application. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/GS-01-2020-0016/full/html
Roshan, Gh. Zanganeh Shahraki, and David Sauri. 2010. Urban sprawl and climatic changes in Tehran. Journal of Environmental Health Science & Engineering 7, no. 1: 43-52. http://ijehse.tums.ac.ir/index.php/jehse/article/view/230
Shah, Arpit, Amit Garg, and Vimal Mishra. 2021. Quantifying the local cooling effects of urban green spaces: Evidence from Bengaluru, India.” Landscape and Urban Planning 209: 104043. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204621000062
van Leeuwen, Eveline, Caroline Rodenburg, and Ron Vreeker. 2003. A framework for quality of life assessment of urban green areas in Europe; an application to district park Reudnitz Leipzig. https://www.econstor.eu/handle/10419/116158
Europe, W. H. O. “Urban green spaces: a brief for action. 2017. World Health Organization. Abgerufen von. https://apps. who. int/iris/handle/10665/344116.
Zeng, Qinghuai, Yingjia Xie, and Kai Liu. 2019. “Assessment of the patterns of urban land covers and impervious surface areas: A case study of Shenzhen, China. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C 110: 1-7. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474706518302225
Zhang, Biao, Na Li, and Shuo Wang. 2015. Effect of urban green space changes on the role of rainwater runoff reduction in Beijing, China. Landscape and Urban Planning 140: 8-16. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204615000766
Zhang, Liqing, Puay Yok Tan, and Daniel Richards. 2021. Relative importance of quantitative and qualitative aspects of urban green spaces in promoting health. Landscape and urban planning 213: 104131. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204621000943