بررسی معیارهای طرح تجهیز پارک جنگلی خرگوش دره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس.

چکیده

به منظور طراحی مناسب و تجهیز بهینه هر فضای سبز شهری ضروری است، الگوهای کارکردی و راهکارها، ضوابط و معیارهای اجرایی برای این هدف مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در این بررسی قبل ازارائه هر گونه طرح کلی، معیارهای اصولی مورد مطالعه قرار گرفته و جمع‌بندی لازم به عمل آمده است. این اصول و ضوابط در جنبه‌های مختلف شهرسازی، معماری، فضای سبز شهری و محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا جهت آزمون نتایج و دستاوردها، محدوده‌ای به نام پارک جنگلی خرگوش‌دره به عنوان مکان پایلوت یا نمونه کاربردی در منطقه 22 شهر تهران به منظور رفع مشکلات موجود آن مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به روند نزدیکی دو کلان شهر تهران و کرج، جایگاه فضاهای سبز و پارک‎هایی نظیر پارک جنگلی خرگوش‌دره به دلیل موقعیت ویژه ای که در توسعه شهری منطقه 22 و افزایش سرانه فضای سبز شهر تهران دارد، حائز اهمیت می‌باشد. امید است ‌با انجام‌ این‌ مطالعات‌ گامی‌ به‌ سوی‌ شناخت‌ بهتر و بهره‌‌برداری‌ بهینه‌ از استعدادهای‌ محیطی شهر تهران بر اساس الگوی توسعه پایدار برداشته شود. دستاوردهای حاصله مبنای طرح تجهیز و بهینه سازی این مکان قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study about Design Criteria for Equipment Plan of Khargosh-Dareh Forest Park

نویسنده [English]

  • Sara Nahibi
Ph.D. Candidate in Islamic Azad University, Science & Research Campus and Board Member of Islamic Azad University, Pardis.
چکیده [English]

In optimal designing and equipping any urban green spaces, it is necessary that functional pattern and strategies, practical regulations and indexes surveyed and analyzed. In this report before proposed any blue prints, phenomenal indexes is studied and be concluded. This regulations and principles noted in urban design, architecture, urban green spaces, environment. Therefore Khargosh-Dareh forest park is selected as pilot place and implemental case to testing results. This result is based on optimizing and equipment plan in this place. Generally, this report is results of study and survey of related studies such as several studies about Khargosh-Dareh park, and search in web, field studies and also authorities standards such as Parks and Green Space Organization, Environment Organization and municipality of 22 region. After collecting this regulations and determining any things that is coordinated with equipment plan of Khargosh-Dareh forest park, this instruction is classified generally and then particularly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forest park
  • Urban green spaces
  • Equipping Green Spaces
حکمتی، جمشید، (1375)، طراحی باغ  و پارک، تهران ، چاپ چهارم ، فرهنگ جامع.
شرکت جهاد تحقیقات آب و آبخیزداری، (1383)، طرح مدیریت پرورشی پارک جنگلی خرگوش دره، تهران، گزارش آب و هیدرولوژی.
شهرداری منطقه 22 تهران، (1379)، تهران ، گزارش توضیحی طرح تفصیلی منطقه 22 در شبکه جهانی ITTO.
شرکت پیام آوران توسعه پایدار، (1383)، تهران ، "مطالعات زیست محیطی پارک خرگوش دره".
کالن،گوردون، (1377)، گزیده منظر شهری، ترجمه منوچهر طبیبیان، تهران، چاپ دانشگاه تهران.
لقایی، حسنعلی، (1383)، تهران، جزوات درسی دانشگاه، دانشکده محیط زیست و انرژی
مجنونیان، هنریک، (1374)، مباحثی پیرامون پارک­ها، فضای سبز و تفرجگاه­ها، تهران، سازمان پارک­ها و فضای سبز شهر تهران.
Bell, Simon(1993), Elements of Visual Design in the Landscape, London, E & FN Spon.
Matloch, A. J(1996), Introduction to Landscape Design, NewYourk, Van Nostrand Rein hold.
Walker, Theodore D(1991), Planting Design, New York, Van Nostrand Rein hold.