معیارهای انتخاب رشته طراحی شهری در ایران از منظر دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بررسی برنامه های درسی دانشگاهی دوره کارشناسی ارشد طراحی شهری در ایران حاکی از رشد فزایندۀ تأسیس این رشته در دانشگاه های سراسری در طی حدوداً 30 سال از شروع اولین دوره آموزشی در دانشگاه تهران می باشد. بدین ترتیب هر ساله بر میزان فارغ التحصیلان و ورود حرفه ای آنها به بازار کار افزوده می شود. در این خصوص نبود برخی زمینه ها و بسترهای مناسب حرفه ای برای فارغ التحصیلان به عنوان معضل جدی مطرح می باشد. هدف از نوشتار حاضر بررسی دلایل و مهمترین معیارهای انتخاب این رشته در ایران می باشد که شرایط بازار کار نیز به عنوان یکی از اصلی ترین این معیارها در روند پژوهش دخیل شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که فرصت ارتقاء کیفیت محیط، شهرت و اعتبار حرفه ای، فرصت های شغلی آتی و شانس کسب درآمد بالا جزء مهمترین معیارهای عام انتخاب رشته طراحی شهری در ایران از منظر دانشجویان مطرح می باشد. اساتید دانشگاه ها، دوستان و طراحان شهری دیگر، مهمترین تأثیر را در انتخاب رشته طراحی شهری به عنوان دلایل فردی دارند. درکنار این موارد، اعتبار دپارتمان های طراحی شهری، کیفیت اساتید و اعتبار و پیشینۀ دانشگاه به عنوان مهمترین سنجه های انتخاب محل تحصیل )دانشگاه( این رشته در ایران عنوان شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors in Choosing Urban Design in Iran from the Viewpoints of Students

چکیده [English]

The survey of Urban Design M.S programs in Iran note that there is an increasing trend for establishing this discipline in all of the universities. Every year account of graduates in this major is increasing. The lack of concrete space & appropriate professional fields for graduates in practice has been lead to a critical problem for educators and educational managers. The goal of this research is an analysis and understanding the most important factors for choosing the urban design as a major in Iran. The results from the viewpoints of students note that the opportunities enhance the environmental quality, professional credibility; future jobs and chance for gaining the high income are the most important factors for this choice. At the other side, university staffs, friends and negotiation with other urban designers, as individual reasons, more than other factors influence choosing the urban design as a professional discipline. Besides them, factors such as the validity of urban design departments, staffs quality and background of universities are the most important factors for choosing the University of Scholar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Design
  • Discipline Choice
  • Career Development
  • Career Decision-Making
  • College