پتانسیل سنجی انرژی باد و نقش بنیادین آن در تهویه مطبوع و زدودن رطوبت، نمونه موردی: شهرستان رشت (منطقه گلسار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

گستردگی نیاز انسان به منابع انرژی، همواره از مسائل اساسی و مهم در زندگی بشر بوده و تلاش برای دستیابی به یک منبع تمام نشدنی انرژی از آرزوهای دیرینه انسان بوده است. انرژی باد، یکی از انواع اصلی انرژی های تجدیدپذیر می باشد که از دیرباز ذهن بشر را به خود معطوف کرده بود. به طوری که وی همواره به فکر کاربرد این انرژی در صنعت بوده است. بشر از انرژی باد برای به حرکت درآوردن قایق و کشتی های بادبانی و آسیاب های بادی استفاده م یکرد. در شرایط کنونی نیز، با توجه به موارد ذکر شده و توجیه پذیری اقتصادی انرژی باد در مقایسه با سایر منابع انرژی های نو، پرداختن به انرژی باد امری حیاتی و ضروری به نظر می رسد. تهویه طبیعی یکی  از بهترین و ارزان ترین روش های تهویه می باشد که با ایجاد جریان هوای طبیعی در داخل ساختمان صورت می پذیرد. در معماری سنتی ایران، تهویه طبیعی، بخش مهمی از طراحی ساختمان ها بوده که امروزه به دلیل تراکم ساختمان ها در کنار هم، استفاده بهینه از انرژی باد تا حد بسیار زیادی نادیده گرفته شده است. شهر رشت در استان 99 درصد - گیلان و در اقلیم معتدل و مرطوب قرار دارد. از آنجایی که این شهر در اکثر روزهای سال دارای رطوبت 100 می باشد، ایجاد کوران هوا بین ساختمان ها و در پاره ای موارد در داخل ساختمان بسیار حائز اهمیت و مفید واقع می شود. لذا به جهت کم اهمیت قرار دادن این موضوع، در مقاله حاضر به بررسی وضع جریان باد چند بلوک مسکونی در منطقه گلسار رشت پرداخته شده تا با بررسی کوران هوا در خارج و داخل ساختمان، راهکارهایی جهت استفاده بهینه از جریان هوا به دست آید. خصوصیات خارجی، داخلی و تأثیر محوطه از عوامل مهم در بررسی این ابنیه مسکونی است که از طریق مطالعات پلانی و محوطه، مورد بررسی قرار گرفته و نتایجی چند در ارتباط با بهره وری بهتر از این انرژی ارائه شده است . با در نظر گرفتن فاصله ها، جهت قرارگیری ساختمان ها، تعبیه مناسب بازشوها و امکان ورود جریان هوا مابین بلوک ها، می توان نزد یک شدن به اهداف در استفاده از تهویه طبیعی در این منطقه را امکان پذیرتر ساخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Wind Energy Potential Evaluation and Its Fundamental Role in Air Conditioning and Humidity Annihilation", Case study: Rasht county (Golsar Region)

چکیده [English]

Natural ventilation is one of the best and the cheapest methods of ventilation that is accomplished by production of natural air flow inside of building. In Iran traditional architecture, natural ventilation had been an important part of building designing but nowadays wind energy optimum usage has disregarded because of buildings congestion. Rasht in Gilan province is placed in a moderate and humid region. Since in most days of the year we have 99 – 100 percent humidity, creation of air flow between buildings and in some cases inside of buildings is very important and would be useful. Because of disregarding of this issue, in this article we have considered wind flow of several residential blocks in Golsar region in Rasht, in order to develop techniques for optimum use of air flow regarding to air flow inside and outside of the building. Inside and outside features and enclosure effect are important elements in study of these residential buildings that have been considered by plan and enclosure studies and some conclusions have offered in connection with better productivity of this energy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Potential evaluation
  • Wind Energy
  • Air Flow
  • Natural Ventilation
  • Gilan
  • Rasht