قرائتی از نظام شهرسازی آمریکا (با تأکید بر شهر نیویورک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 دانشیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

چکیده

تحولات شهرسازی در ایالات متحده، تابع ویژگی های خاص این کشور بوده است که اهم آن ها عبارتند از: وجود نظام فدرالیسم، تسلط مالکیت خصوصی زمین، نقش اقتصاد آزاد، تسلط اتومبیل و حومه نشینی، تأثیر جنبش های سیاسی و اجتماعی و غیره. به طور کلی در نظام فدرال آمریکا ارائه بخش مهمی از خدمات عمومی و رفاهی، به عهده دولت های ایالتی و محلی است و برنامه ریزی محلی به عنوان ابزاری ضروری برای پاسخگویی به نیازهای مردم مطرح است. اصولاً اعتقاد به مشارکت همه نیروهای مؤثر در روند توسعه و عمران است. ویژگی برنامه ریزی آمریکایی محدودیت در قدرت تصمیم گیری است، لذا تأیید طرح ها و مقررات روندی قانونی است که برعهده نهادهای قانونگذار و منتخب مردم یعنی شوراها می‌باشد و اجرای مقررات شهرسازی برعهده اداره شهرسازی دولت محلی است. عناوین ارگان هایی که در مورد مسائل مربوط به برنامه ریزی و منطقه بندی صاحب اختیاراند در هر ایالت ممکن است با دیگری متفاوت باشد و الگوهای مختلفی برای اداره شهرها در نظام مدیریت شهری وجود دارد. در پی گرایش به روش ها و موضوعات کیفی در برنامه ریزی و طراحی شهری آمریکا تحولات مثبت و منفی عمیق در ضوابط منطقه بندی و مقررات کاربری زمین به وجود آمده است. در این نوشتار سعی شده تا نظام برنامه ریزی شهری نیویورک نیز به عنوان یکی از مهم ترین شهرهای ایالت متحده مورد بررسی قرار گیرد. نظامی که منتج شده از یک ساختار شش سطحی است که هر سطح، پشتیبان سطح بالاتر خود است. جهان شهری که در آن نگاه خاص به جایگاه شوراها، کمیته های مربوطه، اهرم‌های خاص برنامه ریزی شهری و انعطاف دربرنامه ها، طرح ها و قوانین در کنار یکدیگر وظایف برنامه ریزی شهری را محقق می سازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Reading on American Urban Planning and Design System (With Emphasis on New York City)

نویسندگان [English]

  • Hooman Ghahremani 1
  • Esmael Shieh 2
1 PhD Student in Urbanism, Faculty of Architecture & Urbanism, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Urbanism, Faculty of Architecture & Urbanism, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Urban planning and design evolutions in United States of America are coherently related to its special characteristics including federalism, private land ownership, liberal economies, dominance of car and sub urbanism, various social and political movements etc. In United States of America, state and local governments generally are responsible for public and welfare services and local planning plays as an essential tool in supporting people needs and requirements. There is strongly held belief in participation of all effective forces in the process of development limitation to authority in the decision taking is the most important characteristics of American urban planning and design systems so plans and regulation enactments have their legal process which official and chosen legislative organization like responsible councils do it. Local governmental administration of urban planning and design is responsible for regulation implementation.The title of responsible administrative organization may be different in each states from another and there are different patterns for managing cities in American urban management system. After tending to qualitative subjects and methods in American urban planning and design system, many positive and negative changes have happened in the land use and zoning regulation systems. This paper puts urban planning and design system of New York City under consideration. New York is one of the most important cities of United States of America and has a hexalayer urban planning and design system which each layer supports another one. A world city which different councils and related committees have key roles in it. Specific urban planning tools besides flexibility in programs, Plans and regulations comply urban planning duties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • American Urban Planning Systems Urban Planning in New York City
  • Zoning and Flexibility