نیازسنجی فیزیکی- کالبدی کاربران ساختمان‌های بلندمرتبه مسکونی، مورد مطالعاتی: منطقه 9 شهرداری شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشگاه تکنولوژی وین، وین، اتریش.

چکیده

شهر مشهد به‌عنوان دومین شهر بزرگ ایران و نیز یکی از پرمخاطب‌ترین شهرهای جهان اسلام در سال‌های اخیر به سمت توسعه عمودی روی آورده است. این مسأله علی‌رغم وجود نقدهای منفی خود، می‌تواند با استفاده از راهکارهای مناسب و درک صحیح از نیازهای کاربران خود تبدیل به یک فرصت توسعه مناسب برای شهر مشهد شد. توجه به بلند‌مرتبه‌ ‌سازی به‌ویژه در بخش‌های شمال‌غربی شهر مشهد در حال افزایش است. با وجود توسعه کمی سال‌های اخیر، نکته قابل توجه، عدم وجود ضوابط مدون ساختمانی برای ساختمان‌سازی بلند‌مرتبه است که می‌تواند وضعیت نامناسبی را در آینده به همراه داشته باشد. از طرفی دیگر عدم توجه به نیازسنجی ساکنان این بناها مشکلاتی چند را به همراه داشته است. این تحقیق که براساس نیازسنجی از کاربران ساختمان‌های بلند مسکونی در منطقه 9 شهرداری شهر مشهد صورت گرفته نشان می‌دهد که به‌طور عمده کاربران، واحدهای سه و چهار خوابه را ترجیح می‌دهند. مطالعات نشان می‌دهد بیش از نیمی از کاربران واحدهای دوبلکس را ترجیح می‌دهند؛ و بیشترین تقاضا مربوط به واحدهای بین 150 تا 250 مترمربعی است. اکثر مخاطبان، محدوده مورد نظر را برای ساخت بناهای بلند‌مرتبه مناسب می‌دانند و بیشتر تمایل به سکونت در طبقات بالا دارند. موضوع بسیار پر اهمیت، وجود تراس یا حیاط است که اکثر کاربران به آن توجه دارند. همچنین مطالعات نشان می‌دهد میان سن کاربر و طبقه انتخابی، همچنین نوع واحد، رابطه معنی‌دار و همبستگی وجود دارد. هرچه سن کاربر بالاتر می‌رود طبقه انتخابی بالاتری را مورد نظر قرار می‌دهند. از نظر نوع کاربری‌ها و خدمات  مورد نیاز در این ساختمان‌ها برخی از فضاها نظیر مارکت، باغ و فضاهای سبز عمومی، مجموعه‌های ورزشی و غیره در اولویت است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing Users’ Physical Needs in High-rise Residential Building Design, Case Study: District 9 of Mashhad, Iran

نویسندگان [English]

  • Hamed Kamelnia 1
  • Farhad Karimani 2
1 Associate Professor of Architecture, Faculty of Architecture & Urbanism, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 M.A. of Urbanism, Vienna University of Technology, Vienna, Austria.
چکیده [English]

Discussing the characteristics required in the design of high-rise buildings in Iran has always been a controversial issue. Design of tall buildings in Iran began in 1950s. The first high-rise building was built in Bag-e-Sepahsalar Street in Tehran. During these years, in Mashhad (the second largest city of Iran) a four- story building –Char Tabaghe– was built that was the tallest building in Mashahd back then.
Mashhad, as the second largest city in Iran and one of the most popular cities in the developing Islamic world in recent years has grown vertically. At the last decades of Pahlavi dynasty, the tallest building was a sixteen floors building (Zist e Khavar) that was designed by SOM (it was completed around 1990 after Islamic Revolution). After a hiatus (because of imposed war between Iran & Iraq) in 1980s another kind of high-rise building was built in Mashhad city. In the last two decades, the high-rise building design has taken a different form from the past. In some regions (especially region 9 of Mashhad) high-rise buildings are on the rise. With an AHP model analysis, district 9 of Mashhad is one of the best regions for high-rise building design. The issue of supply and demand was considered in the analysis of the needs assessment. Thus, it must be determined how the current situation affects the cases. Therefore, similar projects, which were constructed or being constructed in District 9, were studied. According to the municipality statistics, 7 high-rise buildings were built or are under construction in this region during 2010 to 2012. Despite the growth, there is(are) no design guidelines to build high-rise so that in future it would lead to an unsuitable condition in urban design of the city. Lack of attention to user s’ needs of these kind of residential buildings creates some problems. This research considers user s’ needs of physical conditions of a high-rise building in Mashhad. In this research, 150 users or those who want to be inhabitants of these kinds of dwellings were asked some questions about physical-special needs of high- rise residential buildings.
Assessing requirements of users shows that in this kind, the users suppose some amenities like: market and shopping mall, green gardens and green spaces, gym, pool sport center and kindergarten. Also, other facilities such as bakery, travel agency, and fruit shop, library, leisure spaces are noted by the audiences. Research shows more than 85% of users prefer 3 or 4 bedrooms, more than a half prefer to live in a duplex apartment. Also, 90% of the users emphasise on importance of green terraces and yards in apartments. Most of them prefer to live in the eighteenth floor and above. Among different typologies, duplex apartment is more appropriate. Green spaces and green yards are very important in a high-rise residential apartment. Separation of pedestrian way from parking is another important note by the users.
Analyzes show that most users living in a tower building are 47-year-old individuals. In other words, the target society or users of such buildings are in the range of 45 to 50years old. Most (35%) of participants prefer to live in higher stories. Results show that as the age of the head of the household increases, the inclination to live in higher stories increases too. (Although the abundance of this age group is not that great). The second most preferred levels are the 1st to 6th floor (with 24%). With regards to the type of the desired apartment, the results show that more than half the participants prefer duplexes (57% of the participants).
On the other hand, individuals who desire triplexes on higher stories, are in the age range of 45 to 53. There is a significant relation and a dependence between the user’s age, the selected floor, and the type of unit. The majority of the participants consider the area under study (district 9 of Mashhad) a suitable place for living, and they prefer to live on the 18th story or above. Duplex apartments were desired more than other types. Having a balcony and a green area is important to 90% of the participants. Separating motorist and pedestrian ways, having a supermarket on the premises, and having a garden or an open space were the subjects of most interest. More requests of the users is for 150 m2 to 250m2 apartment units. Studies show there is a correlation between the age of user, floor number and typology of apartments. Increasing the age, the user chooses upper floors. Also, as the age of household head goes up, tendency to reside in higher level increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High Rise Design
  • User
  • Residential Architecture
  • Mashhad
Armstrong, P. (2008). Green Design of Residential High Rise Building in Livable Cities. IBS/NAHB Symposium, Orlando.
Bani Massoud, A. (2009). Iranian Contemporary Architecture, Honar-e-Memari Press.Teharn
Daneshpour, A., Mahdavi nia, M., & Ghiasi, M.M. (2009). Knowledge of Environmental Psychology in High-rise Buildings with Sustainable Architecture Approach. Journal of Hoviatshahr, 5, 29-38.
Diba, D., Ardalan, H., Asadi Khansari, H., Afkham, A., & Zahed, N. (1998). Contemporary Engineering and Architecture of Iran. Ministry of Housing & Urban Development- Engineering and Cnostruction Board
Gholabchi, M., & Golabchi, M.R. (2013). Principles of High-rise Buildings Design. University of Tehran Press, 1st Edition
Golabchi, M. (2001). Criteria of Design and Construction of Tall Building. Journal of HONAR-HA-YE-ZIBA, 9, 52-62.
Hasanvand, S., Bemaniyan, M., & Khojaste, M. (2014). The Consideration of High-rise Building Role in Utilization of Urban Open Space; Case Study: Region 1 of Tehran Metropolitan. American Journal of Engineering Research, 3(4), 135-143.
Höweler, E. (2003). Skyscrapers, Design of the Recent Past and for the Near Future. Thames & Hudson, UK.
Khakpur, B.A., Zomorodian, M.J., Sadeghi, S., & Moghadami, A. (2011). Analysis of Physical Vulnerability in Mashhhad, Region 9, from the Perspective of Earthquake. Journal of Geography and Regional Development, 16, 1-34
KRGT Report. (2014). High Rise Residential Green Towers. Sazab E Shargh, Consultant Engineers, Mashhad.
Mabhoot, M., Soroush, F., & Rahmani, S. (2013). Assessment of the Positive and Negative Effects of High-rise Building According to the Goals of Sustainable Urban Development. The 8th Symposium on Advances in Science and Technology, Mashhad, Iran.
Mahvan, A. (2004). History of Mashhad. Mah Nashr Press, Mashhad.
Mashhad City in Search of Identity. (2005). The Department of Housing and Urban Development.
Mashhad Master Plan. (2014). Farnahad Consultant Engineering. Mashhad.
Niu, J. (2003). Some Significant Environmental Issues in High rise Residential Building Design in Urban Areas.Energy and Building, 36, 1259-1263.
Rahnama, M., & Heravi, M. (2014). Study of Physical-spatial Effect of High Rise Building. AJER Journal, 3(1), 233-244.
Talebi, Z. (1996). Architectural Design Guide of Residential High Rise Buildings. Report, 236, Ministry of Housing and Urban Development.
Yeang, K. (2007). Designing the Eco-skyscrapers: Premises for Tall Building Design. The Structural Design of Tall and Special Buildings.