کلیدواژه‌ها = فضاهای شهری
تعداد مقالات: 8
2. شکل‌دهی به فضاهای متروکه شهر گنبدکاوس

دوره 12، شماره 29، زمستان 1398، صفحه 141-152

بابک فدائی؛ علی امامی


3. خوانش بصری گرافیک محیطی درفضاهای شهری با تأکید بر نقاشی دیواری، نمونه موردی: تهران

دوره 10، شماره 19، تابستان 1396، صفحه 107-118

حسن سجادزاده؛ مهرداد کریمی مشاور؛ سلمان وحدت


4. پالت رنگی، تکنیک طراحی منظر رنگی شهرها

دوره 9، شماره 17، زمستان 1395، صفحه 163-172

جهانشاه پاکزاد؛ کاوه عین اللهی


5. بررسی کیفیت پل های عابر پیاده منطقه 3 شهر تبریز

دوره 8، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 83-91

رحمت محمدزاده


8. ارزیابی نیازمندیهای سالمندان در فضاهای شهری، مطالعه موردی: پارک خلد برین شیراز

دوره 5، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 247-257

مهران علی الحسابی؛ فرخنده رفیعی