کلیدواژه‌ها = گونه‌شناسی
تحلیل سیر تحول ریخت‌شناسی- عملکردی فضاهای خرید در شهر تبریز

دوره 16، شماره 42، خرداد 1402، صفحه 211-228

10.22034/aaud.2023.299785.2532

نازنین فرهودیان؛ اکبر عبداله‌زاده طرف؛ آرش ثقفی اصل؛ مرتضی میرغلامی


گونه‌شناسی خانه‌های سنتی اراک

دوره 11، شماره 25، اسفند 1397، صفحه 27-44

علی حسینی؛ منوچهر فروتن؛ سعید صالحی


واکاوی رویکردها و زمینه‌های نظری و تدوین چارچوب مفهومی منظر شهر

دوره 11، شماره 23، شهریور 1397، صفحه 197-209

شبنم شاملو؛ محمد نقی‌زاده؛ فرح حبیب