نقش طراحی‌‌ شهری بر سلامت روان: تبیین چارچوب مفهومی رابطه کیفیت‌‌های محیط شهری و سلامت روان ساکنان شهر با تأکید بر افسردگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای طراحی‌‌شهری، دانشکده معماری ‌‌و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

2 استاد گروه طراحی‌‌شهری، دانشکده معماری ‌‌و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه طراحی‌‌شهری، دانشکده معماری ‌‌و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران.

چکیده

شهر به عنوان محل سکونت، کار، تفریح و ارتباطات، تأثیر به‌سزایی بر سلامت و عدم سلامت روان شهروندان دارد. امروزه، رشد و گسترش شهر و شهرنشینی، زمینه وسیعی از عوامل تهدیدکننده سلامت روان را به ویژه در کشورهای در حال ‌توسعه ایجاد نموده است، چنان که اختلالات روانی یکی از بیماری‌های رایج در شهرها و افسردگی شایع‌ترین آن‌هاست. با این وجود، اکثر مطالعات، بر سلامت جسمی متمرکز شده‌ا‌‌‌ند و کم‌تر به تأثیرات روانی محیط‌های شهری پرداخته‌اند. اندک مطالعات موجود نیز با تأکید بر جنبه‌های کمی، کم‌تر به ویژگی‌های کیفی محیط توجه داشته‌اند. لذا، هدف این پژوهش، تحلیل و بررسی ارتباط کیفیت‌‌های محیط شهری و سلامت روان با تأکید بر رایج‌ترین اختلال روانی؛ یعنی افسردگی، و تدوین چارچوب مفهومی معرف این رابطه در حوزه طراحی شهری است. پژوهش، مروری، و از نوع کیفی می‌باشد. داده‌ها از طریق مطالعه اسنادی متون معتبر علمی گردآوری شده و به ‌منظور شناسایی کیفیت‌های محیطی و چگونگی تأثیر آن‌ها، از تحلیل محتوای کیفی متون استفاده شده است. نتایج حاکی از این امر است که کیفیت محیط مصنوع شهر به عنوان یک عامل در سطح میانی با سایر عوامل در سطوح خرد و کلان دارای اثر هم‌افزایی بر سلامت روان شهروندان است و نفوذپذیری، ایمنی، امنیت، غنای حسی، آسایش اقلیمی، زیبایی و اجتماع‌پذیری مهم‌ترین کیفیت‌ها هستند. این کیفیت‌ها، به شکل مستقیم و غیرمستقیم، بر افسردگی و سلامت روان افراد تأثیر می‌‌گذارند که در ارتباط غیرمستقیم، فعالیت بدنی، تعاملات اجتماعی، کیفیت خواب، تاب‌آوری در برابر استرس و خلق‌وخو، عوامل میانجی هستند که تأثیر برخی از کیفیت‌های محیط مصنوع را ممکن و پایدارتر می‌سازند. بنابراین، این شواهد از لزوم ارتقاء کیفیت محیط شهرها برای پیشگیری و درمان افسردگی ساکنان شهرها حمایت می‌کنند و نقش طراحی شهری را به عنوان یک روش خلاقانه و مؤثر برای ارتقاء سلامت روان عموم افراد در معرض محیط تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Urban Design on Mental Health: A Proposed Conceptual Framework for the Relationship between Urban Environmental Qualities and Mental Health of City-Dwellers, with an Emphasis on Depression

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Dehghan 1
  • Koroush Golkar 2
  • Pantea Hakimian 3
1 Ph.D. Candidate in Urban Design, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran (Corresponding Author).
2 Professor of Urban Design, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Urban Design, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The city, as a place of residence, work, leisure and communication, has a significant impact on the mental health and mental ill-health of citizens. Nowadays, the growth and expansion of the city, urban environment and urbanization have created a wide range of factors threatening mental health, especially in developing countries, Thus, mental disorders are one of the serious and prevalent disease in cities, and depression is the most common of them. Nevertheless, most studies have focused on physical health and less addressed the psychological impacts of urban environments. The few existing studies have also less addressed the qualitative characteristics of the environment with an emphasis on the quantitative aspects. Therefore, the purpose of current study is, first, to analyze and investigate the relationship between the urban environmental qualities and mental health with the emphasis on the most common mental disorder which is depression, and second, to develop a conceptual framework to introduce this relationship in the field of urban design. It is a qualitative review study. The data has been gathered through the documentary study of reliable scientific papers and to identify environmental qualities and their effects, qualitative content analysis has been used. The results indicate that the quality of the urban built environment as a factor at the meso-level with other factors at the micro and macro levels has a synergistic effect on the mental health of city-dwellers, and permeability, safety, security, richness, climate comfort, aesthetics and quality of landscape, and sociability are the most important qualities. These qualities, directly and indirectly, affect the depression and mental health of the individual, so that in indirect relationship, the physical activity, social interactions, sleep quality, resilience to stress, and mood are mediating factors that causes possibility and more sustainability of the impact of some qualities of built environment on mental health. Therefore, this evidence supports the necessity of improvement of urban environment quality to prevent depression of city-dwellers and treat it, and explain the role of urban design as a creative and effective way to promote the mental health of the general public exposed to the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Environment
  • Mental Health
  • Depression
  • Urban Design
  • Conceptual Framework
آبرون، علی‌اصغر، قرایی، فریبا و طباطباییان، مریم. (1397). واکاوی ابعاد کیفیت محیط شهری مؤثر بر سطح سلامت روانی شهروندان، مورد مطالعاتی: محله‌‌های بهار و انقلاب اسلامی شهر سبزوار. معماری و شهرسازی آرمانشهر، 11(25). 251-263. http://www.armanshahrjournal.com/article_85113.html
اسدی، علی، امیدنیا، سهیلا، عباسی‌‌نژاد، مریم، صادقی قویم، مهرو محمد، خادم، صدیقه، زیادلو، طاهره، قاسم‌زاده، معصومه، حسیبی، شهناز و هاشمیان، سید سپهر. (1396). بیا در مورد افسردگی حرف بزنیم. تهران: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. https://arakmu.ac.ir/file/download/regulation/1559383725-book-for-mental-health-staff.pdf
باتلر، گیلیان و هوپ، تونی. (1389). درمان افسردگی(سرماخوردگی روانی). ترجمه کوشیار کریمی‌‌طاری، تهران: نسل نواندیش. 
پیوسته‌‌گر، مهرانگیز، درویزه، زهرا و طاووسی، سیما. (1394). بررسی رابطه دل‌بستگی محیطی با میزان سلامت‌‌روان و سازگاری اجتماعی دانش‌‌آموزان سال اول دبیرستان شهرستان ورامین. معماری و شهرسازی آرمان‌‌شهر، 8(15)، 195-203. http://www.armanshahrjournal.com/article_34129.html?lang=fa
حکیمیان، پانته‌‌آ و مظهری، مهرنوش. (1398). تدوین چارچوب مفهومی تبیین‌‌کننده کیفیت‌‌های طراحی‌‌شهری مرتبط با سلامت‌‌روان ساکنان محلات شهری. گفتمان طراحی شهری؛ مروری‌‌بر ادبیات و نظریه‌های معاصر، 1(1)،11-17. https://udd.modares.ac.ir/article-40-34548-fa.html
خسروی، حسین. (1395). بررسی رابطه تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری و سلامت روان. نمونه موردمطالعه: 10محله از کلانشهرهای تهران، شیراز و مشهد. رساله دکتری. گروه شهرسازی. پردیس هنرهای زیبا. دانشگاه تهران. 
کریمی، فاطمه، حیدری، علی‌‌اکبر و بلاغی، رسول. (1397). تأثیر فضای محیطی منظر در مجتمع‌‌های مسکونی برافسردگی زنان(مطالعه موردی: مجتمع مسکونی خاتون و چوگان شیراز). مطالعه محیطی هفت حصار، 7(25). 92-81. http://hafthesar.iauh.ac.ir/article-1-612-fa.html
گلکار، کورش. (1380). مؤلفه‌‌های سازنده کیفیت طراحی‌‌شهری. صفه، 11(32)، 38-65.
میرغلامی، مرتضی، قره‌‌بگلو، مینو و نوزمانی، نوشین. (1396)، ارزیابی تأثیر ابعاد اجتماعی و کالبدی محیط محله بر سلامت‌‌روانی و حس سلامتی ساکنین(موردپژوهی محله رشدیه تبریز). هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، 22(2). 63-74. https://jfaup.ut.ac.ir/article_63995.html
Ananth, S. (2008). Healing Environments: The Next Natural Step. Explore, 4(4), 273-274. 
Altman, I. (1975). The Environment And Social Behavior: Privacy, Personal Space, Territory, Crowding. Monterey: Brooks/Cole.
Badland, H., & Schofield, G. (2005). Transport, Urban Design, And Physical Activity: An Evidence-Based Update. Transportation Research Part D10: Transport And Environment, 10(3), 177–196. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1361920904000896
Bandura, A. (2001). Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective. Annual Review Of Psychology, (52), 1–26. https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.psych.52.1.1
Barton, H., & Tsouron, C. (2000). Healthy Urban Planniang. London & New York: Spon Press.
Barton, H., & Grant, M. (2006). A Health Map For The Local Human Habitat. The Royal Society For The Promotion Of Health, (126)6, 252-253. https://uwe-repository.worktribe.com/output/1035593
Berke, E. M., Gottlieb, L. M., Moudon, A. V., & Larson, E. B. (2007). Protective Association Between Neighborhood Walkability And Depression In Older Men. American Geriatrics Society, (55)4, 526-533. https://agsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1532-5415.2007.01108.x
Brodsky, A., O’campo, P., & Aronson, R. (1999). PSOC In Community Context: Multi-Level Correlates Of A Measure Of Psychological Sense Of Community In Low-Income, Urban Neighborhoods. Community Psychology, 27, 659-679. http://libres.uncg.edu/ir/uncg/f/R_Aronson_PSOC_1999.pdf
Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology Of Human Development: Experiments By Nature And Design. Cambridge, MA: Harvard University Press. 
 Dannenberg, H., Frumkin, R., & Jackson, L. (2011). Making Healthy Places: Designing And Building For Health, Well-Being And Sustainability. Washington. DC: Island Press. https://pdfroom.com/books/making-healthy-places-designing-and-building-for-health-well-being-and-sustainability/bWx5aweGgBJ
Daykin, N., Byrne, E., O’connor, S., & Soteriou, T. (2008). The Impact Of Art, Design And Environment In Mental Healthcare: A Systematic Review Of The Literature. The Royal Society For The Promotion Of Health, 128(2), 85-94. https://www.researchgate.net/publication/5450913_Review_The_Impact_of_Art_Design_and_Environment_in_Mental_Healthcare_a_systematic_review_of_the_literature
Dzhambov, A. M. (2018). Residential Green And Blue Space Associated With Better Mental Health: A Pilot Follow-Up Study In University Students. Arh Hig Rada Toksikol, 69(4), 340-349. https://sciendo.com/pdf/10.2478/aiht-2018-69-3166
Elliot, I., Breedvelt, J., Chakkalackal, L., Purcell, M., Graham, C., & Chandra, A. (2015). Fundamental Facts About Mental Health. Mental Health Foundation: London. https://www.mentalhealth.org.uk/sites/default/files/fundamental-facts-15.pdf
Evans, G. W. (2001). Environmental stress and health. In Baum, A., Revenson, T.a., & Singer, J. E.(Eds) Handbook of health psychology (pp.365–385). Mahweh, NJ: Erlbaum. 
Evans, G., Wells, N., & Moch, A. (2003). Housing And Mental Health: A Review Of The Evidence And A Methodological And Conceptual Critique. Social Issues, (59)3, 475–500. https://www.semanticscholar.org/paper/Housing-and-Mental-Health%3A-A-Review-of-the-Evidence-Evans-Wells/953dd39aad2609315cc7a7ae14ff97ad8c191eee 
Francis, J., Wood, Lj., Knuiman, M., & Giles-Corti, B. (2012). Quality Or Quantity? Exploring The Relationship Between Public Open Space Attributes And Mental Health In Perth, Western Australia. Social Science & Medicine, 74(10), 1570–1577. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22464220/
Galea, S., Ahern, J., Rudenstine, S., Wallace, Z., & Vlahov, D. (2005). Urban Built Environment And Depression: A Multilevel Analysis. Epidemiol Community Health, 59(10), 822–827. https://jech.bmj.com/content/59/10/822
Gesler, W. (1992). Therapeutic Landscapes: Medical Issues In Light Of The New Cultural Geography. Social Science & Medicine. 34(7), 734–746. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1376497/
Goldberg, D. F., Gater, N., Sartorius, N., Ustun, T. B., Piccinelli, M., Gureje, O., & Rutter, C. (1997). The Validity Of Two Versions Of The GHQ In The WHO Study Of Mental Illness In General Health Care. Psychological Medicine, 27(1), 191-197. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9122299/
Gong, Y., Palmer, S., Gallacher, J., Marsden, T., & Fone, D. (2016). A Systematic Review Of The Relationship Between Objective Measurements Of The Urban Environment And Psychological Distress. Environment International, 96, 48–57. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412016303099?via%3Dihub
Hancock, T. (1985). The Mandala Of Health:A Model Of Human Ecosystem. Family And Community Health, 8(3), 1-10. https://www.researchgate.net/publication/13024742_The_Mandala_of_Health_A_Model_of_the_Human_Ecosystem
Heidari, A. A., Tavakol, H., & Behdadfar, N. (2013). Effect Of Lighting And Space On Depression And Stress Appearing In Residential Places. Novel Applied Sciences, (12)2, 733-741. https://www.semanticscholar.org/paper/Effect-of-Lighting-and-space-on-depression-and-in-Heidari-Tavakol/6be2aa7e3def488b965802c898ec06577ce12d89
Henshaw, V., & Bruce, N. (2012). Smell And Sound Expectation And The Ambiances Of English Cities, In Thibaud, J.P & Siret, D.(Eds.). Ambiances In Action- Ambiances En Actes: Proceedings Of The 2nd International Congress On Ambiances, Montréal, 19-22 Septembre2012 (pp.449-454). Grenoble: Réseau International Ambiances. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00745525/
Ho, H. C., Lau, KK-L., Yu, R., Wang, D., Woo, J., Kwok, T. C. Y., & Ng, E. (2017). Spatial Variability Of Geriatric Depression Risk In A High-Density City: A Data-Driven Socio-Environmental Vulnerability Mapping Approach. Environmental Research And Public Health, 14(9), 994. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5615531/
Hua, Y., Wang, B., Wallen, G. R., Shao, P., Ni, C., & Hua, Q. (2015). Health-Promoting Lifestyles And Depression In Urban Elderly Chinese. Plos One, 10(3). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4363512/
Jackson, R., & Kochtitzky, C. (2001). Creating A Healthy Environment: The Impact Of The Built Environment On Public Health. Washington.Dc: Sprawl Watch Clearinghouse. http://www.sprawlwatch.org/health
Jackson, L. E. (2003). The Relationship Of Urban Design To Human Health And Condition. Landscape And Urban Planning, 64, 191-200. https://www.semanticscholar.org/paper/The-relationship-of-urban-design-to-human-health-Jackson/5ad2d251b3bcf94d7e90faf6074dcb5462360734
Kaplan, R., & Kaplan, S. (1982). Cognition And Environment: functioning in an uncertain world. New York: Praeger.
Keyes, C. M., & Shapiro, A. (2004). Social Well-Bing In United States: A Descriptive Epidemiology. In Brim, O.G., Ryff, C.D., & Kessler, R.C. (Eds.), How Healthy Are We?: A National Study Of Well-Being At Midlife (pp. 350–372). The University Of Chicago Press. https://psycnet.apa.org/record/2004-00121-012
Koohsari., M. J., McCormack. G. R., Nakaya. T., Shibata. A., Ishii. K., Yasunaga. A., Hanibuchi. T., & Oka. K. (2019). Urban Design And Japanese Older Adults’ Depressive Symptoms. Cities, 87, 166-173. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026427511830516X
Krippendorff, K. (2004). Content Analysis: An Introduction To Its Methodology (2nd Ed). Michigan: Sage Publication. 
Lang, J. (1987). Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environmental Design Paperback. New York: Van Nostrand Reinhold.
Lee, I., Choi, H., Bang, K-S., Kim, S., Song, M., & Lee, B. (2017). Effects Of Forest Therapy On Depressive Symptoms Among Adults: A Systematic Review. Environmental Research And Public Health, 14(3), 321-339. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5369157/
Mair, C., Diez Roux, A. V., & Morenoff, J. D. (2010). Neighborhood Stressors And Social Support As Predictors Of Depressive Symptoms In The Chicago Community Adult Health Study. Health Place, 16(5), 811–819. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2918682/
Mammen, G., & Faulkner, G. (2013). Physical Activity And The Prevention Of Depression: A Systematic Review Of Prospective Studies. Preventive Medicine, 45(5), 649–657. https://www.researchgate.net/publication/258058583_Physical_Activity_and_the_Prevention_of_Depression_A_Systematic_Review_of_Prospective_Studies
Matheson, F. I., Moineddin, R., Dunn, J. R., Creatore, M. I., Gozdyra, P., & Glazier, R. H. (2006). Urban Neighborhoods, Chronic Stress, Gender And Depression. Social Science & Medicine, 63(10), 2604-2616. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277953606003510
Mccay, L. (2017, September4). Sanity And Urbanity. Centre For Urban Design And Mental Health. Retrieved: http://www.urbandesignmentalhealth.com/Blog/The-Links-Between-Colourarchitecture-And-Mental-Health
Mccay, L., Bremer, L., Endale, T., Jannati, M., & Yi. J. (2017). Urban Design And Mental Health. In Okkels, N., Kristiansen, C., Munk-Jorgensen, P. (Eds). Mental Health and Illness In The City (pp.421-444). Singapore: Springer. https://www.researchgate.net/publication/315864757_Urban_Design_and_Mental_Health
Mellor, N., Karanika-Murray, M., & Waite, K. (2012). Taking A Multifaceted, Multi-Level, And Integrated Perspective For Addressing Psychosocial Issues At The Workplace. In Biron, C., Karanika-Murray, M., Cooper, C.(Eds.). Improving Organizational Interventions For Stress And Well-Being: Addressing Process And Context (pp.39-58). London: Routledge. 
Melis, G., Gelormino, E., Marra, G., Ferracin, E., & Costa, G. (2015). The Effects Of The Urban Built Environment On Mental H Ealth: A Cohort Study In A Large Northern Italian City. Environmental Research and Public Health. 12(11), 14898-14915. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4661687/
Miles, R., Coutts, Ch., & Mohamadi, A. (2011). Neighborhood Urban Form, Social Environment, And Depression. Urban Health, (89)1, 1-18. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3284588/
Nasar, J. (2011). Environmental Psychology And Urban Design. In The Companion To Urban Design. In Banerjee, T., Loukaitou-Sideris, A.(Eds). Companion To Urban Design (pp.162-174). London: Routledge.
Northridge, M., Sclar, E., & Biswas, P. (2003). Sorting Out The Connections Between The Built Environment And Health. Urban Health, 80(4), 556-568. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3456215/
Nielsen, A. F. (2012). Assessment Of Environmental And Behavioural Factors Associated With Depression. Master Thesis. Geography, Trondheim. 
Orban, E., Mcdonald, K., Sutcliffe, R., & Moebus, S. (2016). Residential Road Traffic Noise And High Depressive Symptoms After Five Years Of Follow-up: Results From The Heinz Nixdorf Recall Study. Environmental Health Perspectives, 124(5). 578-585. https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/ehp.1409400
Orstad, S. L., McDonough, M. H., Klenosky, D. B., Mattson, M., & Troped, P. J. (2017). The Observed And Perceived Neighborhood Environment And Physical Activity Among Urban-Dwelling Adults: The Moderating Role Of Depressive Symptoms. Social Science & Medicine, 57-66. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28843130/
Pender, N. (1996). Health Promotion in Nursing Practice. 3rd edition, Stamford: appleton & lange.
Price, C. (1997). Sustainable Development And Health: Concepts, Principles And Framework For Action For European Cities And Towns. World Health Organization. Regional Office For Europe. https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/43315/E53218.pdf
Sarkar, C. (2018). Towards Quantifying The Role Of Urban Place Factors In The Production And Sociospatial Distribution Of Mental Health In City Dwellers. Urban Design And Mental Health, (4)2. https://www.urbandesignmentalhealth.com/journal-4---quantifying-place-factors-in-mental-health.html
Saarloos, D., Alfonso, H., Giles-Corti, B., Middleton, N., & Almeida, O.P. (2011). The Built Environment And Depression In Later Life: The Health In Men Study. Geriat Psychiatry, 19(5), 461–470. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20808136/
Saveanu, R. V., & Nemeroff, C. B. (2012). Etiology Of Depression: Genetic And Environmental Factors. The Psychiatric Clinics Of North America, 35(1), 51-71. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22370490/
Sheahan, M. (2014). Future Directions In Design For Mental Health Facilities. Melbourne: Australia. Hassell.
Stavrakakis, N., De Jonge, P., Ormel, J., & Oldehinkel, A. J.(2012). Bidirectional Prospective Associations Between Physical Activity And Depressive Symptoms. The Trails Study. Adolescent Healh, 50(5), 503-508. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22525115/
Sugiyama, T., Francis, J., Middleton, N. J., Owen, N., & Giles-Corti, B. (2010). Associations between recreational walking and attractiveness, size, and proximity of neighborhood open spaces. Public Health, 100(9), 1752–1757. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2920990/
Tomita, A., Vandormael, A. M., Cuadros, D., Minin, E., Heikinheimo, V., Tanser, F., Slotow, R., & Burns, J. (2017). Green Environment And Incident Depression In South Africa: A Geospatial Analysis And Mental Health Implications In A Resource-Limited Setting. The Lancet Planet Health, 1(4), 152-162. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542519617300633
Valléea, J., Cadot, E., Roustit, C., Parizot, I., & Chauvin, P. (2011). The Role Of Daily Mobility In Mental Health Inequalities: The Interactive Influence Of Activity Space And Neighbourhood Of Residence On Depression. Social Science & Medicine, 73(8), 1133-1144. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00624590
Von-Szombathely, M., Albrch, M., Antanaskovic, D., Augustin, J., Augustin, M., Bechtel, B., Bürk, T., Fischereit, J., Grawe, D., Hoffmann, P., Kaveckis, G., Krefis, A., Oßenbrügge, J., Scheffran, J., & Schlünzen, K. H. (2017). A Conceptual Modeling Approach To Health-Related Urban Well-Being. Urban Science, 1(17), 1-18. https://www.mdpi.com/2413-8851/1/2/17
Wang, R., Liu, Y., Xue, D., & Helbich, M. (2019). Depressive Symptoms Among Chinese Residents: How Are The Natural, Built, And Social Environments Correlated?. Bmc public health, 19(887), 1-8. https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-7171-9#citeas
Weich, S., Blanchard, M., Prince, M., Burton, E., Erens, B., & Sproston, K. (2002). Mental Health And The Built Environment: Cross-Sectional Survey Of Individual And Contextual Risk Factors For Depression. Psychiatry, 180(5), 428–433. https://www.researchgate.net/publication/11385412_Mental_health_and_the_built_environment_Cross-sectional_survey_of_individual_and_contextual_risk_factors_for_depression
Weich, S., Twigg, L., Holt, G., Lewis, G. & Jones, K. (2003). Contextual Risk Factors For The Common Mental Disorders In Britain: A Multilevel Investigation Of The Effects Of Place. Epidemiol Community Health, 57(8), 616-621. https://jech.bmj.com/content/57/8/616
WHO. (2017). Depression And Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/254610
WHO. (2010). Depression. https://www.who.int/mental_health/management/depressiondefinition/en/
Xing, Y. W., Horner, R., Malcolm, A., & Mohamed, B. (2009). A Framework Model For Assessing Sustainable Impacts Of Urban Development. Accounting Forum, 33(3), 202-214. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0155998208000550
Yen, I. H., Yelin, E. H., Katz, P., Eisner, M. D., & Blanc, P. D. (2006). Perceived Neighborhood Problems And Quality Of Life, Physical Functioning, And Depressive Symptoms Among Adults With Asthma. Public Health, 96(5), 873-879. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1470572/