نقش خاطره‌های شهری بر حس تعلق شهروندان و تاثیر آن در حفظ آثار ارزشمند معماری معاصر، مورد مطالعاتی: پهنه‌های هم‌جوار سینماهای تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

10.22034/aaud.2023.330994.2627

چکیده

تماشاخانه‌ها و سالن‌های سینما از مراکز مهم فرهنگی در شهر تهران به شمار می‌آیند که ضمن تاثیر بر روابط اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی شهروندان، بخشی از تاریخ و هویت فرهنگی و اجتماعی شهر محسوب می‌شوند. در سال‌های اخیر، از یک سو تغییر در اقتصاد سینما و تغییر در رفتار مصرف فرهنگی شهروندان، و فرسودگی سالن‌های نمایش فیلم از سوی دیگر، باعث تعطیلی برخی از سالن‌های نام‌آشنای سینمای ایران شده است. تخریب ساختمان‌های ارزشمند سینماهای تهران و تبدیل آن‌ها به کاربری‌های سودآور اقتصادی مانند پاساژ و مجتمع تجاری، خطری است که حفظ این بخش از میراث معماری معاصر ایران را تهدید می‌کند. هدف از این پژوهش بحث در ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی برای بسیج افکار عمومی در جهت تلاش برای پاس‌داشت این آثار معماری معاصر ایران است. دستاوردهای پژوهش نشان می‌دهد که سه متغیر «هویت مکان»، «دلبستگی به مکان» و «فعالیت شبکه‌ای» در تعامل با یکدیگر قرار دارند. افرادی که حتی دلبستگی به مکان در آن‌ها کم است و یا درک دقیقی از متغیر هویت مکان ندارند، به دلیل حضور در شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های فعال در حوزه سینما و معماری، حاضرند در کارزارهای حفاظت از میراث فرهنگی شرکت کنند. حضور در شبکه‌هایی اجتماعی که اخبار سینمای ایران و جهان را نشر می‌دهد؛ در کنار علاقه‌مندی به شبکه‌هایی اجتماعی که به حفظ بناهای ارزشمند میراث معماری معاصر ایران علاقه‌مندند، عاملی در جهت تلاش افراد برای حفظ ساختمان سینماهای موجود در تهران است. ظرفیت شبکه‌های اجتماعی در هماهنگ‌سازی ظرفیت علاقه‌مندان هنر و معماری، عاملی در جهت حفظ این بناهای فرهنگی و تاریخی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Urban Memories on Citizens' Sense of Belonging and Its Impact on Preserving Valuable Works of Contemporary Architecture, Sample Study: Adjacent Areas of Tehran Cinemas

نویسنده [English]

  • Mohamadreza Pourzargar
Assistant Professor, Department of Architecture, Central Tehran Branch, Islamic Azad University. Tehran, Iran
چکیده [English]

Theaters and cinemas are important cultural centers in Tehran that, while affecting the social, family and cultural relations of citizens; They are part of the history and cultural and social identity of the city. In recent years, on the one hand, a change in the cinema economy and a change in the cultural consumption behavior of citizens; And the deterioration of movie theaters on the other hand; It has caused the closure of some theaters of the well-known name of Iranian cinema. The demolition of valuable buildings in Tehran cinemas and their conversion into economically profitable uses such as passages and commercial complexes is a danger that threatens the preservation of this part of Iran's contemporary architectural heritage. The purpose of this study is to discuss the capacity of social networks to mobilize public opinion in an effort to preserve these works of contemporary Iranian architecture.
The research results emphasize the importance of "weak links" in preserving the heritage of contemporary architecture. Because people who do not even go to the cinema regularly or do not even know about a particular building, but because of being in a communication network, are willing to work on social networks to preserve valuable buildings. Large-scale social networks such as Facebook, Twitter and Instagram; They have had a great impact on the cultural consumption of the people; But the interest in preserving valuable works of contemporary architectural heritage remains. In practice, "weak links" can be considered an alternative to "strong links" in preserving the valuable buildings of Tehran cinemas. In other words, in future social theories, the role of "weak links" in preserving the contemporary architectural heritage of Iran, especially the valuable buildings of Tehran cinemas, should not be underestimated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural development
  • contemporary architecture
  • cultural heritage
  • cultural consumption
  • cinema industry
Amini, Masoome, Mohammadjavad Mahdavinejad, and Mohammadreza Bemanian. 2019. “Future of interactive architecture in developing countries: Challenges and opportunities in case of Tehran.” Journal of Construction in Developing Countries 24(1): 163-184. https://doi.org/10.21315/jcdc2019.24.1.9
Behnava, Babak, and Mohamadreza Pourzargar. 2021. “Impact of New Materials on Dynamics of Four Recent Decades in Iranian Architecture 1980-2020.” Naqshejahan-Basic studies and New Technologies of Architecture and Planning 11(3): 49-66. https://bsnt.modares.ac.ir/article-2-52431-en.html
Diba, Darab. “Contemporary architecture of Iran.2012. “Architectural Design 82(3): 70-79. https://doi.org/10.1002/ad.1406
Diba, Darab, and Mozayan Dehbashi. 2004. “Trends in modern Iranian architecture.” J Iran Archit Chang Soc: 31-41. https://b2n.ir/a12379
Gharaati, Farzaneh, Mohammadjavad Mahdavinejad, Adam Nadolny, and Hassan Bazazzadeh. 2023. “Sustainable Assessment of Built Heritage Adaptive Reuse Practice: Iranian Industrial Heritage in the Light of International Charters.” The Historic Environment: Policy & Practice: 1-35. https://doi.org/10.1080/17567505.2023.2261328
Gholamali, Asadollah, and Ali Sheikhmehdi. 2013. “The Impact of Modern Narrative on The Iranian New Wave Cinema”. Journal of Fine Arts: Performing Arts & Music 17(2): 25-34. https://jfadram.ut.ac.ir/article_30301.html?lang=en
Granovetter, Mark S. 1973. “The strength of weak ties.” American journal of sociology 78(6): 1360-1380. https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/225469
Gross, Michael J., and Graham Brown. 2008. “An empirical structural model of tourists and places: Progressing involvement and place attachment into tourism.” Tourism management 29(6): 1141-1151. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.02.009
Kamkar, Pashang. 2014. New Waive. Second Ed. Tehran: Hastan Press. 
Kazemi, Abbas, and Baharak Mahmoudi. 2008. “The problematic of urban modernity: Tehran in the cinema before the Islamic revolution”. Cultural Studies and Communication 14(12): 114-89. https://www.jcsc.ir/article_44036.html?lang=en. [in Persian]
Krämer, Nicole C., Leonie Rösner, Sabrina C. Eimler, Stephan Winter, and German Neubaum. 2014. “Let the weakest link go! Empirical explorations on the relative importance of weak and strong ties on social networking sites.” Societies 4(4): 785-809. https://doi.org/10.3390/soc4040785
Kyle, Gerard, Alan Graefe, and Robert Manning. 2005. “Testing the dimensionality of place attachment in recreational settings.” Environment and behavior 37(2): 153-177. https://doi.org/10.1177/0013916504269654
Mahdavinejad, Mohammadjavad. 2014. “Dilemma of prosperity and technology in contemporary architecture of developing countries”. Naqshejahan-Basic Studies and New Technologies of Architecture and Planning 4(2): 36-46. https://bsnt.modares.ac.ir/article-2-11331-en.html. [in Persian]
Mahdavinejad, Mohammadjavad. 2017. “High-performance architecture: Search for future legacy in contemporary Iranian architecture.” Armanshahr Architecture & Urban Development 9(17): 129-138. https://www.armanshahrjournal.com/article_44611.html?lang=en. [in Persian]
Mahdavinejad, Mohammadjavad, and Seyed Amir Hosseini. 2019. “Data mining and content analysis of the jury citations of the Pritzker Architecture prize (1977–2017).” Journal of Architecture and Urbanism 43(1): 71-90. https://doi.org/10.3846/jau.2019.5209 
Mansouri, Mohammadreza. 2021. “The stagnation in cinema has nothing to do with Corona. The creator of the film”. Banifilm. https://banifilmonline.ir/%d8%b1%da%a9%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%b1%d8%a8%d8%b7%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/. [in Persian]
Mashhadi Abolghasem Shirazi, Mahdi, Darab Diba, and Mohammadjavad Mahdavinejad. 2023. “Economy-based Contemporization and Preservation of Contemporary Architectural Heritage; Strategies for Action in Residential Buildings from the 1951s to the 1971s.” The Monthly Scientific Journal of Bagh-e Nazar 20(126): 69-80. https://www.bagh-sj.com/article_181097_en.html
Moairian, Arash. 2022. “Corona sped up in the movie theater due to the anger of the audience, but it was not the cause”. IRNA - News Agency of the Islamic Republic of Iran (June 5). https://www.irna.ir/news/84748962/%D8%A2%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7. [in Persian]
Morgan, Paul. 2010. “Towards a developmental theory of place attachment.” Journal of environmental psychology 30(1): 11-22. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2009.07.001
Öz, Özlem, and Kaya Özkaracalar. 2021. “At the Nexus of cinema, city and memory: Resisting the demolition of Istanbul’s historical Emek movie theatre.” Emotion, Space and Society 40: 100804. https://doi.org/10.1016/j.emospa.2021.100804
Patwardhan, Vidya, Manuel Alector Ribeiro, Valsaraj Payini, Kyle M. Woosnam, Jyothi Mallya, and Parvadhavardhini Gopalakrishnan. 2020. “Visitors’ place attachment and destination loyalty: Examining the roles of emotional solidarity and perceived safety.” Journal of travel research 59(1): 3-21. https://doi.org/10.1177/0047287518824157
Qazimi, Shukran. 2014. “Sense of place and place identity.” European Journal of Social Science Education and Research 1(1): 306-310. https://doi.org/10.26417/ejser.v1i1.p306-310
Pirahmadi, Mahsa, Hamid Majdi, and Zahra Saeedeh-Zarabadi. 2019. “The role of revitalizing identity in establishing social order and security with the approach of culture and art (case study: Imamzadeh Yahya neighborhood of Tehran)”. Journal of Police Geography 7(27): 1-28. http://ensani.ir/fa/article/download/420335. [in Persian]
Radi-Azerakhshi, Golnaz, Pierre Pinon, Ahmad Ali Farzin, Serge Santelli, Philip Rivalt, Abdullah Jabal-Aamili, Darab Diba, Mohammad Javad Thaghafi, Heshmatullah Motdin, Simon Ayvazian, and Ahmed Montazer. 2013. Isfahan Cronicle. Translated by Parvaneh Khayabani, Mohammad Massoud, Maryam Ghasemi-Sichani, Sichani, Isfahan: Khorasgan Islamic Azad University. [in Persian]
Ram, Yael, Peter Björk, and Adi Weidenfeld. 2016. “Authenticity and place attachment of major visitor attractions.” Tourism management 52: 110-122. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.06.010
Rasfijani, Mohammad Taghi, and Abolfazl Karbalaei Hosseini Ghiasvand. 2020. “The Impact of Architectural Spaces on Iranian Expressionist Films, a comparative study with German expressionist cinema”. The Monthly Scientific Journal of Bagh-e Nazar 17(90): 19-34. https://www.bagh-sj.com/jufile?ar_sfile=1416178&lang=en. [in Persian]
Rastbod, Sonia, and Zeinolabedin Aflatounian. 2018. “The relationship between place attachment and the satisfaction of visitors in cinema multiplex (case study: Pardis Melat and koorosh, Tehran, Iran).” Space ontology international journal 7(2): 15-21. https://soij.qazvin.iau.ir/article_533531.html
Rasfijani, Mohammad Taghi, and Abolfazl Karbalaei Hosseini Ghiasvand. 2020. “The Impact of Architectural Spaces on Iranian Expressionist Films A Comparative Study with German Expressionist Cinema.” The Monthly Scientific Journal of Bagh-e Nazar 17(90): 19-34. doi: 10.22034/bagh.2020.198964.4307
Riazi, Farhad. 2019. “The relationship between art and social development; A case study of theater and cinema after the Iranian revolution”. Delta 2(1): 32-34. https://uttedsj.ut.ac.ir/article_75486.html
Richmond, Ben. 2014. “In Social Networking, ‘Weak’ Connections May Be the Most Powerful: Sociologists are modifying models of how humans interact, thanks to Facebook”. Motherboard (2). https://www.vice.com/en/article/z4mww4/in-social-networking-weak-connections-may-be-the-most-powerful
Smith, Jeffrey S., ed. 2017. Explorations in place attachment. Routledge.
Stokols, Daniel. 1981. “People in places: A transactional view of settings”. https://escholarship.org/uc/item/48v387g7
Talibinejad, Ahmad. 1998. In the presence of cinema: Analytical history of post-revolutionary cinema. First Edition. Tehran: Farabi Cinema Foundation. [in Persian]
Tian, Felicia F., and Nan Lin. 2016. “Weak ties, strong ties, and job mobility in urban China: 1978–2008.” Social Networks 44: 117-129. https://doi.org/10.1016/j.socnet.2015.08.002
Woosnam, Kyle M., Kayode D. Aleshinloye, Marianna Strzelecka, and Emrullah Erul. 2018. “The role of place attachment in developing emotional solidarity with residents.” Journal of Hospitality & Tourism Research 42(7): 1058-1066. https://doi.org/10.1177/1096348016671396
Woosnam, Kyle M., and Kayode Dare Aleshinloye. 2013. “Can tourists experience emotional solidarity with residents? Testing Durkheim’s model from a new perspective.” Journal of Travel Research 52(4): 494-505. https://doi.org/10.1177/0047287512467701