تحلیل مدل ضریب تکاثر در توسعه صنعت گردشگری در استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، ایران.

2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

شکی نیست که صنعت گردشگری در دنیای امروز از جایگاه ویژه‌ای میان عوامل رشد و توسعه اقتصادی کشورها برخوردار است. آمار نشان می‌دهد آمریکا با نزدیک به 6 میلیارد دلار، بالاترین درآمد حاصل از گردشگری را به خود اختصاص داده است و پس از آن کشورهای اسپانیا و فرانسه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. صنعت توریسم به عنوان یک عامل اقتصادی عمده و بسیار موثر در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و به این علت سعی فراوان می‌شود که حتی‌الامکان از عوامل موثر در کاهش جریان توریسم جلوگیری به عمل آمده و امکانات لازم جهت رشد و توسعه جهانگردی در کشور فراهم شود. از جمله مزایایی که صنعت توریسم از نقطه نظر اقتصادی دارد، گستردگی زمینه اشتغال در آن است. توریسم پول و جمعیت را از مراکز تمرکز و ثقل صنعتی به سوی روستاها و مناطق طبیعی با جاذبه‌های متنوع می‌کشاند و به لحاظ این که پول توریست نیز همچون خود او در حال حرکت و جریان است، هر واحد پول توریست بر حسب درجه رشد اقتصادی کشورها از 3 تا 10 بار در سال دست به دست می‌گردد، لذا صنعت توریسم موجب به وجود آمدن بازده مضاعف در اقتصاد کشور میزبان می‌شود. صنعت توریسم در سطح بین‌المللی و در کشور ما در حال توسعه سریع است. می‌توان گفت یکی از اقتصادهای جایگزین اقتصاد نفت، صنعت توریسم می‌باشد که باب بسیار مناسبی را برای توسعه می‌گشاید ولی فعالیت در این زمینه نیازمند برنامه‌ریزی از هم اکنون برای فردا است. گنجینه‌های معماری باستانی و تاریخی که در گستره استان آذربایجان شرقی پراکنده‌اند به همراه زیبایی‌های سحرانگیز این استان مجموعه‌ای ارزشمند برای جذب توریست‌های داخلی و خارجی به وجود آورده است. قرارگیری استان آذربایجان شرقی در مسیر جاده ابریشم و مسیر اروپا-آسیای‌شرقی، طبیعت زیبای منطقه، همجواری با کشورهای آسیای میانه، برخورداری از منطقه آزاد تجاری جلفا و برخورداری از بزرگ‌ترین بازار سرپوشیده و مسقف جهان موقعیت استان را از نظر توریستی دارای اهمیت فراوانی نموده است. 533 جاذبه شناخته شده و 258 جاذبه طبیعی در سطح استان حاکی از اهمیت تاریخی و طبیعی آذربایجان‌شرقی به عنوان یک قطب توریستی می‌باشد. این در حالی است که امکانات گردشگری موجود به تنهایی قادر به تأمین نیازهای رو به افزایش توریست‌ها در استان نیست و استان آذربایجان شرقی با چالش‌های عدیده‌ای در این زمینه مواجه است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی، استنباطی با تکیه بر روش قیاسی بوده و از شیوه‌های مصاحبه، پرسشگری، مشاهده و تکیه بر آمار و اطلاعات ادارات و سازمان‌های مرتبط و استفاده از نرم افزارهای مختلفی بوده است. در این مقاله ابتدا انواع مدل‌های مورد استفاده در برنامه‌ر‌یزی توریسم معرفی گردیده و سپس با توجه به اهمیت درآمدزایی توریسم به مدل ضریب تکاثری توریسم پرداخته شده است و سعی در ارائه ضریب‌تکاثر اقتصادی با توجه به آمار هتل‌های استان آذربایجان‌شرقی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Multiplier Coefficients Technique in Tourism Development In the State of East Azerbaijan

نویسندگان [English]

  • Mahin Nastaran 1
  • Ramin Rezaii Shahabi 2
1 Associate Professor in Urban Planning; Art University of Esfahan, Esfahan, Iran.
2 M.A in Urban Planning of Art University of Esfahan, Esfahan, Iran.
چکیده [English]

There is no doubt that tourism industry has a special place among the factors of the economical growth and development in modern world. Based on statistics, the US has the first place in highest income earning by tourism with 6 billion dollars and Spain and France in next places. Tourism industry as a common economic factor, has been very noticeable, and because of this, it is been tried to prevent from the effective factors of the decrease of tourism as much as possible. In capable countries, fundamental possibilities must be provided to develop tourism. From economical point of view, there are a lot of advantages in the fields of employment. Tourism absorbs money and people from centers toward villages, countries, and natural sites together with different absorbing sights. Each unit of this money in the degree of economic growth of countries is handed and given by tourism 3-10 times every year, so tourism industry causes double efficiency occurs in the economy of the host country. Tourism industry in the international level, and also in our country is developing rapidly. Whenever we tend to change the single economic production of petroleum; tourism industry will open very suitable doors through development. But activities in this field need ongoing planning. Valuable sources of ancient and historical architectural places which have taken place throughout the state of East Azerbaijan within my serious beauties of this state all together are valuable factors that cause to absorb many home and forgone tourists. Located on the silk road, and Eastern Asia-Europe rath, beautiful natural landscape, neighboring with Middle-East countries, enjoyment of free commercial zone and haring the biggest roofed passage in the world are the factors that emphasize on the importance of Eastern Azerbaijan tourism industry.533 known tourist attractions and 258 natural ones indicate the natural and historical importance of Eastern Azerbaijan as a touristy center, But the existing tourist facilities are not able to respond the growing needs of tourists in Azerbaijan and facing numerous problems in this field. The survey method in this papers is descriptive-analytical, inferential, stressing on analogical course and used interview, questioning, observation methods based on statistics and information of relevant departments and offices through analyzing with various software. In this article, first kinds of models used in planning programs are introduced And the models of tourism development co efficiency is discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Development
  • Multiplier Coefficients
  • Planning
داس ویل، راجر (1379) "مدیریت جهانگردی" محمد اعرابی و داود ایزدی، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی.
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان آذربایجان شرقی (1382) "طرح آمارگیری از ظرفیت مهمان­خانه­های سراسرکشور"تهران.
لی، جان (1387) "گردشگری و توسعه در جهان سوم" عبدالرضا رکن­الدین افتخاری و معصومه­السادات صالحی امین، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
بول، آدریان (1379) "اقتصاد سفر و جهانگردی" علی اعظم محمد بیگی، تهران، موسسه فرهنگی آینده پویان.   
 
 Fletcher,J (1993) ''Input-Output Analysis and Tourism Impact Studies'' Annals of Tourism: Research. New York, Van Nostrand Reinhold.
Goeldner,Charles (1990) ''Tourism Principles, Practices, Philosophies'' New  York, John Wiley and sons.
Madrid (1992) ''World  Tourism Organization" New  York, Nebraska Journal of  Economics and  Business.
 M.E.Bond and J.R.Ladman (1972) ''Tourism: A Strategy for Development'' Nebraska Journal of Economics and Business.