الگویابی روش‌ها و سیاست‌های ساماندهی مراکز تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مراکز تجاری به عنوان قلب اقتصادی شهرها بخش مهمی از بافت‌های شهری را شکل می‌دهند. این بافت‌ها به علت حجم بالای فعالیت‌های انسانی جاری در آنها در عملکرد شهر تأثیر قابل توجهی بر جای می‌گذارند. لذا بررسی نحوه عملکرد این بخش از فضاهای شهری در مطالعات شهری از سابقه دیرینه‌ای برخوردار است. این مراکز به طور معمول در مرکز شهرها و محل تقاطع راه‌های اصلی شهر شکل می‌گیرند و از لحاظ عملکردی نیز قلب اقتصادی شهر راتشکیل می‌دهند. ویژگی‌های یاد شده فوق، لزوم تدقیق مطالعات در ابعاد و جنبه‌های مختلف این فضاهای شهری را مطرح می‌کند. با بررسی جنبه‌های مختلف مراکز تجاری، سیاست‌های گوناگونی را برای ساماندهی این‌گونه فضاها می‌توان مطرح نمود اما سوالی که در این قسمت مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان سیاست‌های مناسب ساماندهی مراکز تجاری گوناگون را شناسایی نمود؟ در تحقیق حاضر با بررسی ابعاد مختلف فضاهای شهری، گونه‌های مختلف بافت مراکز تجاری بررسی می‌گردند. سپس با شناخت بافت‌های نیازمند الگوی ساماندهی و با بررسی تطبیقی شهرهای مختلف، سیاست‌های ساماندهی مراکز تجاری بررسی و شناسایی شده و در نهایت با اتخاذ الگویی مناسب نحوه تعیین سیاست‌های ساماندهی مراکز تجاری مختلف ارائه می‌گردد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methodology of Reorganization Policies on Central Business District

چکیده [English]

The term city centre/center is similar to CBD in that both serve the same purpose for the city, and both are seen by a higher-than-usual urban density as well as the often having the tallest buildings in a city. City centre differs from downtown in that the latter can be geographically located anywhere in a city, while a city centre is generally located near the geographic heart of the city. London arguably has three city centers, the City of London, the medieval City of Westminster and Canary Wharf.[citation needed]. Mexico City also has more than one city center: Historic centre of Mexico city, the colomial; Paseo de la Reforma - Polanco (Mexico) the mid-late XX century CBD, and Santa Fe (Mexico City), the new CBD. The shape and type of a CBD or downtown almost always closely reflect the city's history. Cities with maximum building height restrictions often have a separate historic section quite apart from the financial and administrative district. In cities that grew up suddenly and more recently, such as those in the western half of North America, a single central area will often contain all the tallest buildings. It has been said that downtowns (as understood in North America) are therefore a separate phenomenon. Central business districts usually have very small resident populations. For example, the population of the City of London declined from over 200,000 in 1700 to less than 10,000 today. In some instances, however (and particularly in large Australian cities), CBD populations are increasing as younger professional and business workers move into city centre apartments. Urban textures and humanity elements of urban spaces are going to be obliterated during time. According to this subject, for achieving to sustainable cities the interventions for rehabilitating current situation of city are necessary. The Buenos Aires central business district, is the main commercial centre of Buenos Aires, the capital of Argentina. The actual area was the point of first European settlement. Its north-south axis runs from Monserrat in the north to Retiro railway station in the south. Its east-west axis runs from Buenos Aires Ecological Reserve and Puerto Madero. One of the most important of such spaces is CBD that has named as commercial and business center of cities. These centers usually are creating at the junction of main roads and considerably are economical heart of city in functional dimension. Such characteristics present the necessity to scrutinize studies. Ruminating different aspects of central business districts present different policies to arrange them. But there is e question that how can we define suitable policies for different central business districts? In this article we try through review of organization policies in different cities, introduce these policies in an appropriate and executive pattern for central business district.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CBD
  • Commercial Center
  • Texture Typology
  • Reorganization
  • Intervention Methodology
بحرینی، سید حسن (1375) "تحلیل فضاهای شهری" تهران، دانشگاه تهران. 
حبیبی، سید محسن و مقصودی، ملیحه (1381) "مرمت شهری" تهران، دانشگاه تهران.
شیرانی، حسین (1382) "ساماندهی مکان" تهران، دانش آفرین.
شماعی، علی و پوراحمد، احمد (1384) "بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا" تهران، دانشگاه تهران.
صالحی واسکسی، احمد  (1386) "بررسی شیوه­های ساماندهی کالبدی- فعالیتی مرکز تجاری(CBD) شهرها"پایان­نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
فلامکی، محمدمنصور ( 1365) "باز زنده­سازی بناها و شهرهای تاریخی" تهران، دانشگاه تهران.
معلمی، بهرام، احیای محله‌های صنعتی و تجاری (1379)  "هفت شهر" شماره اول.
 
Davis , Brooks (2002) "Downtown Baltimore Revitalization Plan" Brooks Davis & Holly Mattei & Kyle Rauch ,
 at: www.co.fairfield.oh.us /rpc/downtown_plans/Baltimore.
Dewan , Terrence " Recommended Improvement Strategies Downtown Sanford Market Study Sanford CDBG Quality Main Street Project" at:http:// www.sanfordmaine.org.
Haslam , Bill,(2005) "Downtown Improvement Strategy Public Review Draft"  at:www.cityofknoxville.org /downtown /disreport.pdf.
Shields ، Martin (2001) "Revitalization Guide for Small Downtowns"  at: http://srdc.msstate.edu/cred/02conf /session2 /shields.ppt.
Shields Martin  )9 April ، 2001) "A Manual for Small Downtowns"  Pennsylvania, The Pennsylvania State University at: www. noxville.areaconnect.com/statistics.htm.
the City of Bristol Tennessee (1995) "Downtown Improvement Concept Plan" at : www.bristoltn.org