بررسی تاریخچه ورودی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 گذر زمان جبر را وارد می‌کند، جبری که معماران و مخاطبان را از معماری سنتی جدا و یا دور می‌کند. این جبر می‌تواند جبر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تکنولوژیک و یا سیاسی باشد. به هر حال موجودیت جبر در تمامی موارد فوق  بر اثر گذر زمان است. هنر و معماری همیشه و در همه حال تابع اصول و ضوابط معین و شناخته شده‌ای است و پیوندی استوار،  ثابت و  ناگسستنی با فرهنگ، الگوهای رفتاری و ارزش‌های جامعه دارد. به همین دلیل است که سبک‌های معماری هر دوره، انعکاسی از فرهنگ و هنر آن دوره محسوب می‌شود، همچنانکه تغییرات در معماری با تغییراتی که در سایر عرصه‌های زندگی به وقوع می‌پیوندد متناسب است و این تغییرات لازمه معماری پویا و زنده است تا بتواند نیازهای جدید انسان را پاسخگو باشد. هر سبک جدید معماری بر اصول، روش‌ها و سنت‌های سبک‌های پیشین استوار است و به همین علت است که  بین سبک‌های گوناگون معماری در گذشته رابطه‌ای محکم وجود دارد به طوری که مرزبندی در بین آنها دشوار به نظر می‌رسد. این نزدیکی اصول و روش‌های معماری در بین سبک‌های مختلف نشأت گرفته از فرهنگ، سنن و الگوهای رفتاری مشابه افراد جامعه می‌باشد که با اندک تغییرات در شیوه‌های جدید زندگی و فرهنگ مردم که ریشه در زمان دارد، به علت پاسخگویی به نیازهای جدید باعث به وجود آمدن سبک‌های معماری می‌شده ‌است. در نتیجه باید گفت که زمان همیشه در حرکت است و آن قومی موفق است که نیازهای معماری جامعه را درک کند و زمان و مکان جامعه خود را بشناسد. هدف در این مقاله بررسی میزان اهمیت طراحی ورودی در آرامش زندگی انسان در محیط زندگی‌اش می‌باشد. آنچه در ورودی مهم است تأثیری است که این فضا می‌تواند بر محیط کالبدی اطراف خود داشته باشد. این که چگونه نحوه شکل‌گیری ورودی می‌تواند به خلق محیطی مطلوب و دستیابی به اصول ارزشمند در طراحی مسکن بیانجامد، هدف این پژوهش می‌باشد. ورودی در مسکن مفاهیم بسیاری را به دنبال خواهد داشت. مسائلی از قبیل: نحوه دسترسی، تأثیر در نمای شهری، زیبایی، امنیت، حریم، آسایش اقلیمی، آرامش محیطی، دید، دعوت کنندگی و مسئله مهم فرهنگ که تأثیر‌گذار و تأثیر‌پذیر در مفهوم ورودی در طراحی مسکن و محیط مسکونی مطلوب است. لذا هدف، طراحی ورودی یک بنا به عنوان پیش فضا با در نظر داشتن تمام مفاهیم بالا برای دستیابی به معنای مطلوبیت است. بررسی مسئله تحقیق برای یک جامعه در محدوده کشوری چون ایران می‌باشد که برای محدود کردن موضوع، برای تحلیل بهتر و دقیق‌تر به بررسی چند مورد در بستر طرح پرداخته شده تا این مفاهیم زمینه‌ای برای مطالعات بعدی و نیز دربردارنده مفاهیم کلی برای بررسی سایر موارد باشد. از ابزار تحقیقاتی ما در این پژوهش بیشتر تکیه بر اسناد و نشانه‌های فرهنگی مردم ایران است که در منابع و معماری‌های گذشته دیده می‌شود چون اساس تحقیقات ما نگرش فرهنگی جامعه است، ابزار ما آمارها و اسناد فرهنگی، بهره‌گیری از مطالعات میدانی فرهنگی، مردم‌شناسی می‌باشد. لذا می‌توان گفت در نهایت روش تحقیق در این تهیه این گزارش پژوهشی، روشی (تحلیلی– توصیفی) است که به تحلیل فضاهای طراحی شده برای ورودی‌ها و بررسی پیشینه نمونه‌هایی از معماری سنتی گذشته ایران می‌باشد. راه ما برای حل بسیاری از مشکلات معماری معاصر ایران این است که معماری سنتی و ایرانی باید تکنولوژی و روش‌های معاصر را در خود جا دهد و نیاز امروز را بر طرف کند و به عبارت دیگر با تپش‌های زندگی امروزی همراه شود. لذا برای ارتقاء کیفیت معماری امروز که از مسائل مهم و قابل بحث در معماری معاصر است، توجه به اساس معماری سنتی و تطبیق آن با بستر زندگی امروز، می‌تواند راهگشا باشد و می‌توان تاریخ و مطالعه آن را وسیله‌ای مفید در رسیدن به این مهم دانست. با توجه به این امر، در این فصل به بررسی دوره‌های تاریخی و سبک‌هایی که در این دوره‌ها ظهور یافتند پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Entrance History

چکیده [English]

Time uses force to pass. The force that keeps the architects far from traditional architecture. This force can be economical, social and cultural, technical or political. The existence of force is because of time passes through all above mentioned. Art and architecture are always bases on some known rules and have stable relation with culture, norms and social customs and because of that architecture styles are the reflection of the art and culture in each historical period. Also architecture alters with changes in life. So we need alive architecture in order to provide human’s future demands. Each style follows the previous styles, so the old and the new one have strong relations that cannot be separated easily. This close relation is the cause of people’s life style that creates architecture styles in time cycles. So we should say that time is passing continuously and people, who understand the real architectural demands of their society and know about their true time and place, will be the winner. In this paper the aim is studying the importance of entrance design in calmness of the human life. The most important thing about the entrance is its effect on surrounded environment and the goal is How to reach a way to design entrances in order to create a suitable environment, based on valuable criteria. Entrance in building architecture is followed by lots of essential subjects, such as: accesses, urban facades, beauty, safety, distances, climatic cares, creation of peaceful environment, having good views and also cultural matters which are so effective. So, designing a desirable entrance as a subspace or a middle-space will be possible by paying more attention to subjects that were mentioned before which can be defined as the goal. One of the methods in this study is using related literature in order to find related surveyed ideas. In addition studying previous documents about the subject is another way which could cover the rest of the study process. The most important documents in this case are about traditional architecture of Iran which is considered as the best sources to find more about the historical points of view. To sum up, the way to solve Iran’s contemporary architectural problems is to integrate the traditional customs with the new technology and methods. Thus, in presented article historical period and the emerge of each style is going to be surveyed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrance in: West Architecture (Old & New)
  • Iran Architecture (before & after Islam)
  • Contemporary architecture of Iran
برزگر، ماریا (1386) "معماری ورودی در خانه های قدیم ساری" مسکن و انقلاب، شماره 120.
توسلی، محمود (1375) "اصول طراحی شهری و فضاهای مسکونی (جلد اول و دوم)"تهران، وزارت مسکن و شهرسازی.
پرچمی عراقی، مسعود (1387) "سلام معماری" صفه 28، سال نهم.
پیرنیا، محمد کریم ( 1384) "سبک شناسی معماری ایرانی" تهران،  نشر سروش دانش.
چرمایف، سرچ و الکساندر کریستف، (1376) "عرصه­های زندگی جمعی و خصوصی" مزینی، تهران، دانشگاه تهران.
زارعی، محمد ابراهیم (1342) "آشنایی با معماری جهان" تهران،  نشر فن­آوران.
سلطان زاده ، حسین (1371) "فضاهای ورودی خانه­های قدیم تهران" تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی.
سلطان زاده ، حسین (1372) "فضاهای ورودی در معماری سنتی ایران" تهران، شهرداری تهران.
قبادیان، وحید (1382) "معماری دارالخلافه ناصری سنت و تجدد در معماری معاصر تهران" تهران، نشر پشوتن.
معماریان، غلامحسین (1384) "سیری در مبانی نظری معماری" تهران، سروش دانش.