گردشگری پایدار درپارک‌های طبیعی حومه شهرها با استفاده از رویکردتحلیل راهبردی (SWOT)نمونه موردی: «اراضی ناژوان حومه شهراصفهان»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ناژوان جزیی از پیکره شهر اصفهان و تنها باقی‌مانده فضای سبز طبیعی حاشیه رودخانه زاینده‌رود درحومه شهر اصفهان است که به‌دلیل قابلیت‌های بی‌همتای آن، مورد توجه اقشار مختلف اجتماعی بااهداف کاملاً متفاوت قرارگرفته است.‌‌ درحالی‌که دوستداران طبیعت و طرفداران محیط‌زیست برحفظ وگسترش سرسبزی ناژوان پا می‌فشارند گروه‌هایی از جمعیت به ویژه مهاجران و سوداگران زمین و مسکن با سوء استفاده از خلاء‌های قانونی، اراضی کشاورزی و باغ‌های محدوده را نابود می‌کنند. ادامه این روند و نیاز شهروندان به فضای تفریحی موجب گردید که در همین راستا مدیریت شهری ازسال 1374 اقدامات وسیعی را درعرصه‌های مختلف و با تهیه طرح جامع اراضی ناژوان در دستور کارخود قرار دهد. طی این سال‌ها تلاش براین بوده است که اراضی ناژوان به عنوان یک پارک طبیعی حومه‌ای در مجاورت شهر اصفهان درعین اینکه از توسعه شهر بر روی اراضی کشاورزی و باغ‌ها محافظت می‌شود بتواند به نیازهای گردشگری- فراغتی مردم نیز درغالب تفریحات طبیعت محور پاسخگو باشد. در این مقاله سعی شده است با تکیه بر رویکرد تحلیل راهبردی (SWOT ) به ارائه راهبرد درجهت توسعه گردشگری پایدار در قالب پارک طبیعی حومه‌ای شهر اصفهان با توجه به اینکه این اراضی عمدتاً کشاورزی، بیشه‌زار و باغ بوده و درطول تاریخ، محل انشعاب مهم‌ترین مادی‌های شهر اصفهان و حومه و تولید میوه‌های مرغوب و صیفی‌جات بوده است؛ پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustainable Tourism in Suburban Nature Parks with Use of Strategy Analysis Approach (SWOT), Case Study: Nazhvan Lands in Isfahan Suburb

چکیده [English]

Nazhvan is the only remained green space in Isfahan suburb located at tow sides of Zayandeh-Rood river which due to unique potentials has attracted different social groups and green groups or those who prefer nature recreation rather than so-called urban recreation, and on the other hand, there are land-owners, land dealers and developers waiting for an opportunity to gain super-profit by buying and selling the land farms and gardens. But in recent years the urban management of Isfahan has decided to preserve farm lands through a strategic site development plan. (Because of increasing extension of the city over the Nazhvan site, and the large extent of the area, the urban management decided to prepare a comprehensive plan for a region as large as 1830 hectares in 1995). In this survey, base on strategic Analysis approach (SWOT), evaluation of strengths(S), weaknesses (W), opportunities (O), threats (T) and regulating different strategies in various contexts, the appropriate strategy has been chosen, that is, conservation of existing green space based on agro tourism side by side ecotourism in a new package which respond both to nature-oriented needs of citizens and conservation of farm lands and gardens in Isfahan suburbs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Tourism
  • Suburban Natural Park
  • Strategy Analysis
- نوربلورچی، سیامک (1380) "مفاهیم و تعاریف صنعت گردشگری، نظام جامع آماری صنعت گردشگری" گزارش دوم.
 
-Lawson F. & Baud, Bovey M (1998) " Tourism & Recreation: Handbook of Planning and Design" UK, Architectural Press.      
-Nilsson M. (2004) "Research and Advice on Strategic Environmental Assessment", Stockholm, Environment Institute Publications.
-Nilsson M. (2002) "SEA Methodology and Application in the Energy Sector" Swedish, National Energy Administration.
-Sty D., Porter M.E (2001) "Ranking National Environmental Regulation and Performance: A Leading Indicator of Future Competitiveness" UK, Oxford University Press.