معرفی سایت "PPS"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مرکز "طرح‌ریزی برای فضاهای همگانی" (pps[1]) یک سازمان غیر‌انتفاعی است که هدف اصلی آن کمک به مردم و حمایت از فضاهای همگانی است که موجب ارتقای سطح کیفی جوامع می‌شود. این سازمان در سال 1975 پایه‌گذاری شده و امروزه تبدیل به یک مرکز  بین‌المللی شناخته شده، در ارتباط با بهترین تجربیات، اطلاعات و منابع در مورد          "مکان‌سازی"2 شده است.
این سازمان معتقد است که با استفاده از کادر علمی و سایر همکارانش می‌تواند برنامه‌ای تنظیم کند که موجب ارتقای کیفی انواع فضاهای همگانی مانند پارک‌ها، پایانه‌ها، مراکز مدنی، بازارها، مراکز شهری، کمپ‌ها، میادین، کناره‌های ساحلی و ... گردد.
به طور کلی رویکرد اصلی این سازمان این است که فضاهای همگانی سرزنده و مردم‌مداری ایجاد کند تا مردم به راحتی در آن‌ها به تعاملات اجتماعی بپردازند و پیش از آن‌که هر طرحی برای کالبد فضا داده شود، ترتیبی اتخاذ شود که زمینه‌های حضور مردم فراهم شود. این سازمان به دنبال طراحی پروژه‌هایی است که طرح آن منعکس کننده و پاسخگوی نیازها و خواست‌های جوامع محلی باشد.
در سایت این نهاد می‌توان با پروژه‌های طراحی شده توسط این مرکز آشنا شد. از طرفی این مرکز پذیرای افرادی است که تمایل به همکاری با آن را دارند.
چشم‌انداز این سازمان این است که به عنوان قطب مرکزی "جنبش جهانی مکان‌سازی"  ایده‌های مردم، محققان و کسانی که مشتاق سرزنده نمودن فضاهای همگانی هستند را محقق سازد.
از نظر این ارگان کسانی که در امر مکان‌سازی اشتغال دارند باید با روش‌شناسی منحصر به فرد PPS آشنا باشند.  بر این اساس مجموعه‌ای از تجربیات خود را از طریق سایت در اختیار کاربران قرار داده‌اند و افراد با عضویت در این گروه امکان استفاده از همه‌ی آن‌ها را خواهند داشت.
مراجعه به این سایت و بازدید از پروژه‌های این گروه به همه‌ی طراحان شهری توصیه می‌شود. 

عنوان مقاله [English]

PPS

چکیده [English]

مرکز "طرح­ریزی برای فضاهای همگانی" (pps[1]) یک سازمان غیر­انتفاعی است که هدف اصلی آن کمک به مردم و حمایت از فضاهای همگانی است که موجب ارتقای سطح کیفی جوامع می­شود. این سازمان در سال 1975 پایه­گذاری شده و امروزه تبدیل به یک مرکز  بین­المللی شناخته شده، در ارتباط با بهترین تجربیات، اطلاعات و منابع در مورد          "مکان­سازی"2 شده است.
این سازمان معتقد است که با استفاده از کادر علمی و سایر همکارانش می­تواند برنامه­ای تنظیم کند که موجب ارتقای کیفی انواع فضاهای همگانی مانند پارک­ها، پایانه­ها، مراکز مدنی، بازارها، مراکز شهری، کمپ­ها، میادین، کناره­های ساحلی و ... گردد.
به طور کلی رویکرد اصلی این سازمان این است که فضاهای همگانی سرزنده و مردم­مداری ایجاد کند تا مردم به راحتی در آن­ها به تعاملات اجتماعی بپردازند و پیش از آن­که هر طرحی برای کالبد فضا داده شود، ترتیبی اتخاذ شود که زمینه­های حضور مردم فراهم شود. این سازمان به دنبال طراحی پروژه­هایی است که طرح آن منعکس کننده و پاسخگوی نیازها و خواست­های جوامع محلی باشد.
در سایت این نهاد می­توان با پروژه­های طراحی شده توسط این مرکز آشنا شد. از طرفی این مرکز پذیرای افرادی است که تمایل به همکاری با آن را دارند.
چشم­انداز این سازمان این است که به عنوان قطب مرکزی "جنبش جهانی مکان­سازی"  ایده­های مردم، محققان و کسانی که مشتاق سرزنده نمودن فضاهای همگانی هستند را محقق سازد.
از نظر این ارگان کسانی که در امر مکان­سازی اشتغال دارند باید با روش­شناسی منحصر به فرد PPS آشنا باشند.  بر این اساس مجموعه­ای از تجربیات خود را از طریق سایت در اختیار کاربران قرار داده­اند و افراد با عضویت در این گروه امکان استفاده از همه­ی آن­ها را خواهند داشت.
مراجعه به این سایت و بازدید از پروژه­های این گروه به همه­ی طراحان شهری توصیه می­شود.

1-http: // www. pps.org
2- Project for Public Spaces