استفاده از نورافک نها و چرا غهای خیابانی LED در طراحی شهری با تمرکز بر رعایت الزامات فنی در طراحی و ساخت مدار کنتر ل کننده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی برق، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 دانشیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

چکیده

در این مقاله مشخصات فنی و قسمت های مختلف مدار کنترل کننده ی ماژول LED با توان اسمی 65 وات که در شرکت صنایع الکترونیک افراتاب ساخته شده است، تشریح شده است. این مدار شامل بخش های اصلی مدار حفاظت و فیلتر EMI ورودی، مدار اصلاح ضری بتوا ن با توپولوژی Boost و مدار درایور ماژول LED است که به صورت یک کنترل کننده جریان ثابت در محدوده تغییرات ولتاژ ورودی و بار خروجی مورد استفاده قرار م یگیرد. ضریب توا ن اندازه گیری شده در این مدار به ازای ولتاژ ورودی VAC230 بیش از 96% و اعوجاج هارمونیکی کل THD جریان ورودی آن کمتر از % 10 است.
برخلاف مدار های کنتر لکننده و منابع تغذیه بدون اصلاح ضری بتوان ، در این مدار پیک های شدید جریان ورودی و شکل موج غیر سینوسی با اعوجاج بالا وجود ندارد و شکل موج جریان ورودی شبه سینوسی و با مؤلفه های اعوجاج هارمونیکی را با دامنه بسیار کم است و الزامات کلاس C استاندارد  IEC61000-3-2را به طور کامل بر آورده می سازد. با توجه به  انتخاب مدارهای مجتمع ب هکار رفته و نحوه کارکرد این مدار، بازدهی بالا نیز از دیگر خصوصیات این کنتر ل کننده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

LED Flood and Street Lights in Urban Design: Considering its Compliance with Technical Requirements in the Design and Implementation of the Control Gear

نویسندگان [English]

  • Sina Shahmohammadi 1
  • Abdolreza Rahmati 2
1
2