آتریوم و روشنایی فضای داخلی ساختمان های اداری (بررسی تأثیر فرم سقف آتریوم بر دریافت روشنایی داخلی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 استادیار معماری، دانشکده ی هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات، امارات متحده عربی، دوبی.

3 استادیار معماری، دانشکده ی معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه یکی از اساسی ترین موضوعات در معماری مدرن، تأمین روشنایی فضاهای اداری توسط روشنایی روز می باشد. بررسی های انجام شده بیانگر این مسئله است که استفاده از بازشوهای سقفی، به ویژه ایده ی استفاده از آتریوم برای بهره مندی از نور طبیعی، نه تنها باعث افزایش روشنایی داخلی می شود، بلکه در کاهش مصرف انرژی ساختمان نیز مؤثر است. مقاله ی حاضر در پی بررسی تأثیر نوع و شکل سقف آتریوم بر میزان دریافت روشنایی داخلی ساختمان های اداری واقع در اقلیم گرم و خشک می باشد. با توجه به سابقه ی تاریخی آتریوم و بازگشت ایده ی آن به حیاط مرکزی، برای انجام این تحقیق ابتدا بر اساس مطالعات انجام شده بر روی خانه های سنتی شهر کرمان و به دست آوردن تناسبات حیاط مرکزی این شهر، تناسبات آتریوم مدل به دست آمد؛ سپس به کمک نرم افزار شبیه ساز ریدینس تأثیر شکل سقف سه نمونه ی متداول آتریوم و تغییر ارتفاع ساختمان که به عنوان متغیرهای اصلی این تحقیق در نظر گرفته شده اند را بر شرایط روشنایی داخلی آن در جهت بهبود وضع دریافت روشنایی داخلی مورد آزمایش قرار می دهد. در این تحقیق شرایط آسمان آفتابی برای شرایط شبیه سازی در نظر گرفته شده و سپس نتایج به دست آمده از شبیه سازی با هم مقایسه و تجزیه و تحلیل می شود.

عنوان مقاله [English]

Atrium and Daylight Performance in Office Buildings: Effect of Atrium’s Roof Shape on Daylight Reception

نویسندگان [English]

  • Marzieh Kazemzadeh 1
  • Vahid Ghobadian 2
  • Mansureh Tahbaz 3
1
2
3
چکیده [English]

The first step in evaluating the visual performance and energy efficiency provided by daylight, requires an accurate estimation of the amount of daylight entering a building. The atrium concept allows the exploitation of daylight by bringing natural light into the center of the buildings, thus enhancing even a more distribution of daylight. Daylight reception through an atrium is particularly beneficial as the atrium can bring natural light to reach potentially dark core areas and decreases energy consumption by reducing artificial lighting use. The performance of an atrium is dependent on many factors including the fenestration type, the atrium roof structure, the well geometry and the predominant sky conditions. Researches on the effects of environmental atrium performance and adjacent spaces started in 1980. These researches were mostly aimed at tackling the problems caused as a result of attempting to provide lighting and heating performance in different climates. Obviously, the lighting performance in an atrium is complicated and depends on its geometry, wall characteristics, floor surfaces, roof nature, and its glazing. Although these works described an experimental study on the effect of atria roof forms under real sky conditions, only one type of fenestration system was considered and study focused on temperate regions. Indeed, these studies recommended further analysis on several variations of roof structures and roof glazing and their impact on the distribution of daylight. The present study evaluates the effects of atrium roof shape on the investigation luminance level in office buildings located in hot and dry climates. According to the history of atrium and the turn of its concept to central courtyard, the atrium-based model was conceptualized after studying the proportions of central courtyards in traditional houses of Kerman, and the proportion was tested for conventional stories of 2- to 3-storeys office buildings having an atrium; the storeys were supposed to be 3 meters high. The goal was to study the geometrical parameters and roof shape on the amount of daylight gain in the internal space of atrium. The evaluation of the effect of atrium roof type includes the consideration of three roof types, called plane roof with top lit atrium, pitched roof (a 50-meter high roof of 20-degrees angle), and southward oblique saw tooth roof. It should be noted that pitched roof is one of the common roof types for atriums constructed in Kerman, with the largest glazing surface. All of the atrium models were modeled in Autodesk Ecotect Analysis 2011 and the effect of the shape of the three common roof types along with the effect of the height of the building on the interior lighting condition was evaluated using Radiance software, in order to improve the condition of the interior lighting. In this study clear sky component were used for the simulation of our models. All the research analyses have been done based on the models comparison through the  computational simulations. The results show that roof’s shape has a considerable effect on the amount of light entering into the office building storeys. Therefore, for a square skylight, the luminance level decreases exponentially with decreasing atrium index. The effect of the extent of glazing is another point studied in this study. The results show that the extent of glazing and the change in the shape of skylight roof has a remarkable effect on interior light distribution in three and four-storey atriums. Another parameter evaluated in the present research is the quality of lighting provided by different models; among the atriums with various atrium well index, the atrium with a well index (WI) of about 1 and section atrium ratio (SAR) of 1 has the most favorable condition in all atriums with different roofs. Overall, it can be concluded that the climate condition of Kerman and the amount of daylight in the city show that the best model for atrium roof for the city is the saw tooth one because in spite of the five times decline in the total lighting of the building in comparison to pitched atrium roofs, its use results in an enough lighting equal to 88.9 percent (the amount of lighting in the range of 300-99 lux) into the building. It also prevents the glare (direct sunlight) into the atrium space. The efficiency of this roof, especially in warm days of year which is a 7- to 8-month period for Kerman, has particular importance. Therefore, based on the studies conducted in the present research and according to the working hours of office buildings in Kerman (7:30 to 15 o’clock) it can be concluded that the pitched roof model with a height of equivalent to 4 storeys sufficiently lightens the interior spaces of the building and decreases the glare problem and the outcomes of heat gain inside the building due to the fact that it has only 42.5 percent glazing surface.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atrium’s Roof Shape
  • Daylighting
  • Office Buildings
  • Radiance Simulation
Aizlewood, M. (1995). The Daylighting of Atria: A Critical Review. ASHRAE Transactions, 101, 841-857.
Bednar, M.J. (1986). The New Atrium, New York: McGraw Hill. Calcagni, B., & Paroncini, M. (2004). Daylight Factor Prediction in Atria Building Designs, Solar Energy, Vol. 76, 669-682.
 Dua, J., & Sharplesab, S. (2012). The Assessment of Vertical Daylight Factors Across the Walls of Atrium Buildings, Part 1: Square Atria. Lighting Research and Technology, 44 (SAGE), 109-123. Hung, W., & Chow, W. (2001). A Review on Architectural Aspects of Atrium Buildings, Architectural Science Review, 44, 285-296.
 Littlefair, P.J. (2000). Daylighting Design and Research, Lighting Research and Technology, Vol. 32, 101.
 Nabil,  A., & Mardaljevic, J. (2005a). Useful Daylight Illuminance: A New Paradigm to Access Daylight in Buildings. Lighting Research & Technology, 37(1), 41-59.
   Nabil, A., & Mardaljevic, J. (2005b). Useful Daylight Factors. Energy and Buildings, 38(7). Architectural Science Review, 54(Taylor & Francis), 316-328. Lighting Research and Technology, Vol. 31, 165-170.
 Sharples, S., & Shea, A.D. (2000). Daylight Transmission of Atrium Roofs Under Overcast and Partly Cloudy Skies, Lighting Research and Technology, Vol. 32, 153-155.
 Sharples, S., & Shea A.D. (1999). Roof Obstructions and Daylight Levels in Atria: a Model Study Under Real Skies, Lighting Research and Technology, Vol. 31, 181-185.
 Sharples, S., & Lash, D. (2007). Daylight in Atrium Buildings: A Critical Review, Architectural Science Review, Vol. 50(4): pp. 301-312.
 Technology, 30, 1-10. Yi, R., Shao, L., Su, Y., & Riffat, S. (2009). Daylighting Performance of Atriums in Subtropical Climate, International Journal of Low-Carbon Technologies, 4(Oxford University Press), 8.
 Yunus, J., et al. (2007). Review on the Study of Daylighting in Atria: Finding the Gaps in Knowledge, 24th International Conference on Passive and Low Energy Arhitecture, Singapore.
 Yunus J., et al. (2011). Analysing the Impact of Roof Obstructions on Daylight Levels in Atrium Buildings: Physical Scale Model Measurements under Real Sky Conditions, 2nd International Conference on Environmental Science and Technology IPCBEE, Vol. 6, 279-284.