دوره و شماره: دوره 8، دومین ویژه نامه نورپردازی، خرداد 1394، صفحه 1-162 
طراحی الگوریتمیک "پالکانه" برای افزایش بهره مندی از نور روز در ساختمان

صفحه 35-52

ابوالفضل گنجی خیبری؛ داراب دیبا؛ محمد جواد مهدوی نژاد؛ آزاده شاهچراغی


گونه شناسی انواع و مشخصات فنی رف های نوری

صفحه 91-103

فهیمه معتضدیان؛ محمدجواد مهدوی نژاد


بررسی آیتم های محتوایی در تهیه ی طرح جامع نورپردازی شهری

صفحه 121-132

جهانشاه پاکزاد؛ عاطفه مجتبی زاده؛ رضا احمدیان