نویسنده = هاشم داداش پور
فراتحلیل مطالعات حوزه مناطق کلان‌شهری در ایران

دوره 15، شماره 38، خرداد 1401، صفحه 247-270

10.22034/aaud.2022.264906.2392

مجتبی رفیعیان؛ گلاره شاه حسینی؛ هاشم داداش پور


بررسی نحوه ایجاد کمربند سبز و تأثیر آن در هدایت و کنترل رشد شهری حریم تهران

دوره 7، شماره 13، اسفند 1393، صفحه 293-303

هاشم داداش پور؛ محمد جوادی؛ مجتبی رفیعیان


بررسی امکان سنجی تاثیر فرم و تراکم بلوکهای مسکونی بر مصرف انرژی شهر، نمونه موردی: شهر جدید هشتگرد

دوره 4، شماره 6، شهریور 1390، صفحه 107-116

مجتبی رفیعیان؛ آرمان فتح جلالی؛ هاشم داداش پور