نویسنده = فرح حبیب
واکاوی رویکردها و زمینه‌های نظری و تدوین چارچوب مفهومی منظر شهر

دوره 11، شماره 23، شهریور 1397، صفحه 197-209

شبنم شاملو؛ محمد نقی‌زاده؛ فرح حبیب


چگونگی مسیریابی مردان و زنان در فضای شهری

دوره 10، شماره 19، شهریور 1396، صفحه 95-105

فرح حبیب؛ تکتم حنایی


الگوهای رفتاری و ابزارهای مسیریابی مردان

دوره 7، شماره 13، اسفند 1393، صفحه 199-210

فرح حبیب؛ تکتم حنایی


تبارشناسی پارک های شهری دوره پهلوی اول، نمونه موردی: باغ ملی تهران

دوره 6، شماره 11، اسفند 1392، صفحه 61-73

فرح حبیب؛ ایرج اعتصام؛ سیدهادی قدوسی فر