کلیدواژه‌ها = مشهد
کمیته نما، چالش‌ها و دستاوردها، ارزیابی عملکرد کمیته نمای مشهد

دوره 16، شماره 43، شهریور 1402، صفحه 105-116

10.22034/aaud.2023.334579.2646

مریم استادی؛ فاطمه محمدنیای قرائی؛ مریم معتمدی‌نژاد


ارزیابی کیفیت محیط مسکونی مرکز شهر با تأکید بر پایداری، مورد مطالعاتی: محدوده سرشور و چهنو شهر مشهد

دوره 11، شماره 23، شهریور 1397، صفحه 347-359

نونا مسگرانی؛ محمد اجزا شکوهی؛ براتعلی خاکپور؛ محمدرضا نقصان محمدی


تحلیل اثرات انتخاب روش های جابه جایی برکیفیت دانش فضایی

دوره 10، شماره 21، اسفند 1396، صفحه 337-348

علی سلطانی؛ محمد قضائی؛ محمدرضا بذرگر


تدوین الگوی تحقق مدیریت یکپارچه مادرشهرها، نمونه موردی: مشهد

دوره 9، شماره 17، اسفند 1395، صفحه 285-301

حمید اتقائی؛ علی اصغر پیله ور


ارزیابی کیفیت خدمات گردشگری مذهبی کلانشهر مشهد از دیدگاه گردشگران

دوره 7، شماره 13، اسفند 1393، صفحه 333-342

علی سلطانی؛ علی دشتی؛ احسان بابایی؛ محمد قضایی