کلیدواژه‌ها = چیدمان فضا
تحلیل پیوستگی فضایی در مساجد تاریخی به کمک نظریه چیدمان فضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/aaud.2023.364135.2722

محسن افشاری؛ فرهاد چگنی


امکان‌سنجی توسعه مؤلفه‌های چیدمان فضا در تحلیل خانه‌های سنتی

دوره 13، شماره 31، شهریور 1399، صفحه 111-124

10.22034/AAUD.2020.113262

مریم کیایی؛ یعقوب پیوسته‌گر؛ علی‌اکبر حیدری


کاربرد روش چیدمان فضا در طراحی محله‌ پیاده‌محور، مورد مطالعاتی: محله‌ امامزاده یحیی تهران

دوره 11، شماره 23، شهریور 1397، صفحه 237-249

حمید ماجدی؛ زهرا‌سادات سعیده زرآبادی؛ بهاره ایمان‌پور


تحلیل سطح و نوع اثرگذاری عوامل کالبدی بر کیفیت زندگی در بافتهای قدیمی شهر بجنورد

دوره 10، شماره 19، شهریور 1396، صفحه 165-175

علیرضا بندرآباد؛ آیدا صابری؛ سینا عطائی