کلیدواژه‌ها = ادراک
تعداد مقالات: 5
1. تدوین الگوی ماندگاری ادراکی در معماری بر اساس روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد متنی

دوره 13، شماره 30، بهار 1399، صفحه 183-199

عطیه ملک آورزمانی؛ ژاله صابرنژاد؛ حسنعلی پورمند


4. نگرش روانشناختی به نقش جنسیت در قابلیت‌های ادراک فضای معماری

دوره 11، شماره 23، تابستان 1397، صفحه 85-94

رفیعه للحج؛ میرسعید موسوی


5. فرآیند رخداد معنا در فضای شهری

دوره 5، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 177-186

حسن سجادزاده؛ محمد تقی پیربابایی