کلیدواژه‌ها = Urban Design
Tools for the Governance of Urban Design: The Tehran Experience

دوره 11، شماره 22، خرداد 1397، صفحه 69-80

Soheila Sadeghzadeh؛ Kourosh Golkar؛ Ali Ghaffari


پالت رنگی، تکنیک طراحی منظر رنگی شهرها

دوره 9، شماره 17، اسفند 1395، صفحه 163-172

جهانشاه پاکزاد؛ کاوه عین اللهی


کندوکاوی در انگاره های فرهنگی قوم کرد جهت طراحی فضاهای شهری مطلوب

دوره 8، شماره 15، اسفند 1394، صفحه 181-193

محمدرضا پورجعفر؛ مجتبی رفیعیان؛ سید علیرضا ارباب زادگان هاشمی


تبیین ماهیت رویکرد "کیفیت زندگی شهری" در تئوری های طراحی شهری

دوره 7، شماره 13، اسفند 1393، صفحه 151-167

سیدحسین بحرینی؛ ملیحه علی قلعه باباخانی؛ رضا سامه


منظر شبانه شهر (رویکردی در طرح راهبردی نورپردازی شهر مشهد)

دوره 7، اولین ویژه نامه نورپردازی، خرداد 1393، صفحه 55-66

امیرمحمد اخوان صراف؛ امید خسروی دانش؛ راحله مظاهری؛ بهار زمانی


کمی سازی کیفیت های طراحی شهری (رویکرد های پژوهش: روا نشناسی محیط و ابعاد اجتماعی طراحی شهری)

دوره 6، شماره 11، اسفند 1392، صفحه 251-268

فرهنگ مظفر؛ مصطفی بهزادفر؛ محمود قلعه نویی؛ ساجد راست بین


Reflection of Principles of Iranian Vernacular Music and Ritual Ceremonies in Designing Urban Spaces

دوره 6، شماره 10، شهریور 1392، صفحه 145-156

Mohamad Reza Pourjafar؛ Seyed Alireza Arbabzadehgan Hashemi؛ Ali Pourjafar؛ Mahsa Hasanpour Ahangari


بازتاب اصل سلسله مراتب در شهرهای ایرانی- اسلامی

دوره 4، شماره 7، اسفند 1390، صفحه 63-76

منوچهر طبیبیان؛ نصیبه چربگو؛ انسیه عبدالهی مهر