کلیدواژه‌ها = Urban Design
تعداد مقالات: 15
2. Tools for the Governance of Urban Design: The Tehran Experience

دوره 11، شماره 22، بهار 1397، صفحه 69-80

Soheila Sadeghzadeh؛ Kourosh Golkar؛ Ali Ghaffari


4. پالت رنگی، تکنیک طراحی منظر رنگی شهرها

دوره 9، شماره 17، زمستان 1395، صفحه 163-172

جهانشاه پاکزاد؛ کاوه عین اللهی


5. کندوکاوی در انگاره های فرهنگی قوم کرد جهت طراحی فضاهای شهری مطلوب

دوره 8، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 181-193

محمدرضا پورجعفر؛ مجتبی رفیعیان؛ سید علیرضا ارباب زادگان هاشمی


6. چارچوبی برای درک ساختار منطقی فرآیندهای طراحی شهری

دوره 8، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 225-233

فرشید سامانپور


7. تبیین ماهیت رویکرد "کیفیت زندگی شهری" در تئوری های طراحی شهری

دوره 7، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 151-167

سیدحسین بحرینی؛ ملیحه علی قلعه باباخانی؛ رضا سامه


8. منظر شبانه شهر (رویکردی در طرح راهبردی نورپردازی شهر مشهد)

دوره 7، اولین ویژه نامه نورپردازی، بهار 1393، صفحه 55-66

امیرمحمد اخوان صراف؛ امید خسروی دانش؛ راحله مظاهری؛ بهار زمانی


9. کمی سازی کیفیت های طراحی شهری (رویکرد های پژوهش: روا نشناسی محیط و ابعاد اجتماعی طراحی شهری)

دوره 6، شماره 11، زمستان 1392، صفحه 251-268

فرهنگ مظفر؛ مصطفی بهزادفر؛ محمود قلعه نویی؛ ساجد راست بین


10. Reflection of Principles of Iranian Vernacular Music and Ritual Ceremonies in Designing Urban Spaces

دوره 6، شماره 10، تابستان 1392، صفحه 145-156

Mohamad Reza Pourjafar؛ Seyed Alireza Arbabzadehgan Hashemi؛ Ali Pourjafar؛ Mahsa Hasanpour Ahangari


12. بازتاب اصل سلسله مراتب در شهرهای ایرانی- اسلامی

دوره 4، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 63-76

منوچهر طبیبیان؛ نصیبه چربگو؛ انسیه عبدالهی مهر