نویسنده = فرشاد نوریان
Who Makes out The Elephant? Disagreement among Urban Planning Theorists’ Claim on Rationality

دوره 7، شماره 12، شهریور 1393، صفحه 191-201

Farshad Nourian؛ Morteza Hadi Jaberi Moghaddam