کلیدواژه‌ها = نور
بررسی چگونگی تأثیر جداره‌ها در کاهش مصرف انرژی در بافت مسکونی- سنتی کاشان، نمونه موردی: خانه بروجردی‌ها

دوره 10، شماره 21، اسفند 1396، صفحه 113-124

غلامحسین معماریان؛ سید مهدی مداحی؛ سجاد آئینی؛ علی عبدالهی


تأثیر فناوری های نوین نورپردازی در درک آثار معماری معاصر ایران (با تکیه بر روش افتراق معنایی)

دوره 7، اولین ویژه نامه نورپردازی، خرداد 1393، صفحه 37-43

محمدجواد مهدوی نژاد؛ موحد صیامی نمین؛ وحیدرضا ابوالصدق