نویسنده = Mohamad Reza Pourjafar
تعداد مقالات: 12
1. دلبستگی مکانی در مقیاس محله: مرور نظام مند دو دهه مقالات پژوهشی در ایران

دوره 14، شماره 34، بهار 1400، صفحه 193-205

ُسمانه خبیری؛ محمدرضا پورجعفر؛ محمد سعید ایزدی


2. خوانش قصه‌های جامعه از متن فضای شهری: تقویت و تداوم حس مکان

دوره 12، شماره 27، تابستان 1398، صفحه 119-129

مهنوش شاهین‌راد؛ مجتبی رفیعیان؛ محمدرضا پورجعفر


3. Knowledge-based Activities of Site Selection by Fuzzy ELECTRE Method, Case Study: Tehran Metropolitan Area

دوره 11، شماره 22، بهار 1397، صفحه 95-106

Milad Homafar؛ Mohammad Reza Pourjafar


4. شناسایی عوامل و نیروهای مؤثر در شکل‌گیری، محتوا و ماهیت میدانچه‌های محلی در بافت تاریخی شهر نائین

دوره 10، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 217-229

حمیدرضا موقر؛ محمدرضا پورجعفر؛ احسان رنجبر؛ سیدرضا نصری


5. رویکردی تحلیلی بر تأثیر اندیشه ها در معماری و شهرسازی (تحلیل تطبیقی اندیشه های فلسفی و حکمی)

دوره 9، شماره 17، زمستان 1395، صفحه 173-183

محمدرضا پورجعفر؛ منصور یگانه؛ مریم فراهانی


6. کندوکاوی در انگاره های فرهنگی قوم کرد جهت طراحی فضاهای شهری مطلوب

دوره 8، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 181-193

محمدرضا پورجعفر؛ مجتبی رفیعیان؛ سید علیرضا ارباب زادگان هاشمی


7. Improving the Quality of Urban Spaces through Image Processing, Case Study: 17th-Shahrivar Street of Tehran

دوره 8، شماره 14، تابستان 1394، صفحه 119-130

Mehdi Baba Abbasi؛ Mohammad Reza Pourjafar


9. جستاری در راستای تعیین معیارهای طراحی بدنه شهری با توجه به فرهنگ قوم ترکمن

دوره 6، شماره 11، زمستان 1392، صفحه 195-208

محمدرضا پورجعفر؛ فرخنده جوهری


10. Reflection of Principles of Iranian Vernacular Music and Ritual Ceremonies in Designing Urban Spaces

دوره 6، شماره 10، تابستان 1392، صفحه 145-156

Mohamad Reza Pourjafar؛ Seyed Alireza Arbabzadehgan Hashemi؛ Ali Pourjafar؛ Mahsa Hasanpour Ahangari


11. توسعۀ یک مدل خبره برای پیش بینی تقاضای آب شهری با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی، نمونه موردی شهر ایلام

دوره 4، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 63-74

علی اکبر تقوایی؛ محمدرضا پورجعفر؛ مصطفی حسین آبادی؛ حسین ریاحی مدوار