دوره و شماره: دوره 13، شماره 30، بهار 1399، صفحه 1-310 
15. هوش محیط‌زیستی، رویکرد کل‌گرایانه رابطه انسان- محیط

صفحه 213-225

ناصر براتی؛ بابک داریوش؛ فاطمه دستیار؛ مینا براتی