نویسنده = محمدرضا پورجعفر
بازشناسی ابعاد و ویژگی‌های فضای شهری معنویت‌گرا

دوره 16، شماره 45، اسفند 1402، صفحه 73-93

10.22034/aaud.2022.343355.2670

الهام قاسمی؛ سید مهدی خاتمی؛ مهدی مطیع؛ محمدرضا پورجعفر


رابطه عوامل طبیعی فضاهای عمومی شهری و بهزیستی روان شناختی در شهر تهران

دوره 14، شماره 36، آذر 1400، صفحه 132-146

10.22034/aaud.2020.214671.2090

علیرضا بهادری؛ محمدرضا پورجعفر؛ احسان رنجبر


خوانش قصه‌های جامعه از متن فضای شهری: تقویت و تداوم حس مکان

دوره 12، شماره 27، شهریور 1398، صفحه 119-129

10.22034/aaud.2019.92454

مهنوش شاهین‌راد؛ مجتبی رفیعیان؛ محمدرضا پورجعفر


Knowledge-based Activities of Site Selection by Fuzzy ELECTRE Method, Case Study: Tehran Metropolitan Area

دوره 11، شماره 22، خرداد 1397، صفحه 95-106

Milad Homafar؛ Mohammad Reza Pourjafar


شناسایی عوامل و نیروهای مؤثر در شکل‌گیری، محتوا و ماهیت میدانچه‌های محلی در بافت تاریخی شهر نائین

دوره 10، شماره 21، اسفند 1396، صفحه 217-229

حمیدرضا موقر؛ محمدرضا پورجعفر؛ احسان رنجبر؛ سیدرضا نصری


رویکردی تحلیلی بر تأثیر اندیشه ها در معماری و شهرسازی (تحلیل تطبیقی اندیشه های فلسفی و حکمی)

دوره 9، شماره 17، اسفند 1395، صفحه 173-183

محمدرضا پورجعفر؛ منصور یگانه؛ مریم فراهانی


کندوکاوی در انگاره های فرهنگی قوم کرد جهت طراحی فضاهای شهری مطلوب

دوره 8، شماره 15، اسفند 1394، صفحه 181-193

محمدرضا پورجعفر؛ مجتبی رفیعیان؛ سید علیرضا ارباب زادگان هاشمی


Improving the Quality of Urban Spaces through Image Processing, Case Study: 17th-Shahrivar Street of Tehran

دوره 8، شماره 14، شهریور 1394، صفحه 119-130

Mehdi Baba Abbasi؛ Mohammad Reza Pourjafar


جستاری در راستای تعیین معیارهای طراحی بدنه شهری با توجه به فرهنگ قوم ترکمن

دوره 6، شماره 11، اسفند 1392، صفحه 195-208

محمدرضا پورجعفر؛ فرخنده جوهری


Reflection of Principles of Iranian Vernacular Music and Ritual Ceremonies in Designing Urban Spaces

دوره 6، شماره 10، شهریور 1392، صفحه 145-156

Mohamad Reza Pourjafar؛ Seyed Alireza Arbabzadehgan Hashemi؛ Ali Pourjafar؛ Mahsa Hasanpour Ahangari


ارزیابی فضاهای واسط در ورودی شهرها، بر اساس معیارهای کیفیت، مورد مطالعه: ورودی قدیمی شهر کرج

دوره 5، شماره 9، اسفند 1391، صفحه 187-199

فرخنده جوهری؛ محمد رضا پورجعفر؛ محمدرضا مثنوی؛ احسان رنجبر


توسعۀ یک مدل خبره برای پیش بینی تقاضای آب شهری با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی، نمونه موردی شهر ایلام

دوره 4، شماره 6، شهریور 1390، صفحه 63-74

علی اکبر تقوایی؛ محمدرضا پورجعفر؛ مصطفی حسین آبادی؛ حسین ریاحی مدوار