کلیدواژه‌ها = Architecture
تعداد مقالات: 18
1. تدوین الگوی ماندگاری ادراکی در معماری بر اساس روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد متنی

دوره 13، شماره 30، بهار 1399، صفحه 183-199

عطیه ملک آورزمانی؛ ژاله صابرنژاد؛ حسنعلی پورمند


2. مطالعه تطبیقی کارکردهای تمثیل با رویکرد بیان معنا در معماری ایرانی

دوره 12، شماره 29، زمستان 1398، صفحه 81-98

سمیه صدری کیا؛ محمدرضا بمانیان؛ حسن علی پورمند


3. تأثیر معماری ایران بر بناهای آرامگاهی در عصر سلجوقیان رم

دوره 12، شماره 27، تابستان 1398، صفحه 11-23

ندا بلانیان؛ حسین سلطانزاده؛ شروین میرشاهزاده


4. The Role of Library in a School of Architecture, A Study of the Built Environment Library of SBU

دوره 12، شماره 26، بهار 1398، صفحه 61-71

Seyed Hossein Moeini؛ Ali Alai


5. بررسی عناصر کالبدی ایستگاه‌های راه‌آهن با رویکرد اصول روانشناسی محیطی

دوره 11، شماره 23، تابستان 1397، صفحه 115-122

شادی نظریان؛ لیدا بلیلان اصل


6. نگرش روانشناختی به نقش جنسیت در قابلیت‌های ادراک فضای معماری

دوره 11، شماره 23، تابستان 1397، صفحه 85-94

رفیعه للحج؛ میرسعید موسوی


7. نقش طراحی فضای بازی در پرورش خلاقیت کودکان

دوره 11، شماره 23، تابستان 1397، صفحه 53-63

پریا شفیع‌پور یوردشاهی؛ مصطفی کیانی؛ مریم طباطبائیان


10. تناظر انسان و هستی در اندیشه اسلامی و بازتاب آن در معماری اسلامی

دوره 10، شماره 19، تابستان 1396، صفحه 79-93

عبدالحمید نقره کار؛ فرهنگ مظفر؛ سمانه تقدیر


11. بررسی ویژگی های طراحی فضای بسته هنرستان های دخترانه با رویکرد ارتقاء خلاقیت هنرجویان

دوره 7، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 51-58

حمیدرضا عظمتی؛ بهرام صالح صدق پور؛ زهرا جلیلی؛ لیلا برات پور


12. کاربرد فناوری نانو در معماری

دوره 7، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 137-149

لادن وجدان زاده


13. مکانیت مثالین نورهای رنگی در معماری مقدس ایران

دوره 7، اولین ویژه نامه نورپردازی، بهار 1393، صفحه 1-9

قدسیه اکبری باصری؛ مریم محمد قلی پور


14. جایگاه پدیدارشناسی در تحلیل معماری و محیط

دوره 6، شماره 11، زمستان 1392، صفحه 91-99

محمدرضا شیرازی


15. ارزیابی معماری همساز با اقلیم در خانه های کاشان

دوره 4، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 31-40

یوسف گرجی مهلبانی؛ علی یاران؛ سمیرا پروردی نژاد؛ منیژه اسکندری


16. درآمدی بر جایگاه سازه در تبیین معماری و ضرورت آن در عینیت دهی به کالبد معماری

دوره 4، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 1-12

سید غلامرضا اسلامی؛ فرزانه هدفی