کلیدواژه‌ها = Place Attachment
نقش زمان در شکل‌گیری سطوح مختلف معانی مکان

دوره 12، شماره 27، شهریور 1398، صفحه 65-75

10.22034/aaud.2019.92449

علی اکبر حیدری؛ قاسم مطلبی؛ بهاره شهروز


Residents Desire to Stay in a Place: Evidences from Iran’s New Towns

دوره 11، شماره 24، آذر 1397، صفحه 81-95

Zeinab Adeli؛ Mojtaba Rafieian


The Role of Architecture-Nature Interaction in the Quality of Place Attachment, Case Study: House-Gardens in Hamedan, Iran

دوره 7، شماره 12، شهریور 1393، صفحه 107-117

Golrokh Daneshgarmoghaddam؛ Hossein Bahrainy


جایگاه اصالت درمرمت بافت

دوره 5، شماره 9، اسفند 1391، صفحه 271-283

محمد مسعود؛ عیسی حجت؛ شهریار ناسخیان