کلیدواژه‌ها = مسکن
بررسی میزان رضایتمندی سکونتی در محله سهیل تهران

دوره 7، شماره 13، اسفند 1393، صفحه 259-273

مهدی حاجی حسینی؛ پویان شهابیان


ارزیابی ابعاد کالبدی مسکن با رویکرد توسعه پایدار شهری، نمونه موردی: منطقه 8 شهر کرج

دوره 6، شماره 11، اسفند 1392، صفحه 307-321

ولی الله ربیعی فر؛ غلامرضا حقیقت نائینی؛ فریبا قرایی


جایگاه عوامل کالبدی در کاهش قیمت مسکن

دوره 5، شماره 9، اسفند 1391، صفحه 61-71

سید عبدالهادی دانشپور؛ ساسان حسینی