جایگاه عوامل کالبدی در کاهش قیمت مسکن

دوره 5، شماره 9، اسفند 1391، صفحه 61-71

سید عبدالهادی دانشپور؛ ساسان حسینی


تبارشناسی پارک های شهری دوره پهلوی اول، نمونه موردی: باغ ملی تهران

دوره 6، شماره 11، اسفند 1392، صفحه 61-73

فرح حبیب؛ ایرج اعتصام؛ سیدهادی قدوسی فر


تحلیل عملکرد شناشیر بیرونی با توجه به نقش آن در سایه‌اندازی

دوره 15، شماره 38، خرداد 1401، صفحه 63-74

10.22034/aaud.2021.245271.2317

مرجان سلیمان زاده؛ شاهین حیدری؛ بهروز محمدکاری


بررسی اثر مهاجرت بر تغییر کاربری اراضی شهر اسلامشهر

دوره 4، شماره 6، شهریور 1390، صفحه 49-61

احمد پوراحمد؛ فرانک سیف الدینی؛ زیبا پرنون


منظر شبانه شهر (رویکردی در طرح راهبردی نورپردازی شهر مشهد)

دوره 7، اولین ویژه نامه نورپردازی، خرداد 1393، صفحه 55-66

امیرمحمد اخوان صراف؛ امید خسروی دانش؛ راحله مظاهری؛ بهار زمانی


کندوکاوی در تعریف ها و مبانی معماری منظر

دوره 1، شماره 1، اسفند 1387، صفحه 58-65

سینا رزاقی اصل


تأثیر طراحی آکوستیکی در تأمین آسایش صوتی در آپارتمان های مسکونی شهر تهران

دوره 7، شماره 13، اسفند 1393، صفحه 59-66

شهلا غفاری جباری؛ شیوا غفاری جباری؛ الهام صالح


Explanation of Mapping Techniques in Conversion Design Process: A Phenomenological Approach to the Sensory Perceptions

دوره 10، شماره 18، خرداد 1396، صفحه 59-69

Najmeh Zebardastan؛ Khosrow Movahed؛ Hadi Keshmiri


بازتاب اصل سلسله مراتب در شهرهای ایرانی- اسلامی

دوره 4، شماره 7، اسفند 1390، صفحه 63-76

منوچهر طبیبیان؛ نصیبه چربگو؛ انسیه عبدالهی مهر


بررسی تأثیر نورپردازی آگاه از زمینه در فضای دبستان با بهره مندی از طراحی کاربرمحور

دوره 8، دومین ویژه نامه نورپردازی، خرداد 1394، صفحه 63-72

محمد سلیمیان ریزی؛ مریم خلیلی؛ فرزانه پاک نژاد


نقش زمان در شکل‌گیری سطوح مختلف معانی مکان

دوره 12، شماره 27، شهریور 1398، صفحه 65-75

10.22034/aaud.2019.92449

علی اکبر حیدری؛ قاسم مطلبی؛ بهاره شهروز